La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.                                             În perioada  22-28 octombrie 2017, în republică se marchează Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Sloganul evenimentului: „Estimarea conținutului de plumb în factorii de mediu și organismul uman” vizează punerea unui accent special pe interzicerea plumbul din vopsea.Organismul uman este deosebit de receptiv la toxicitatea plumbului care afectează sistemul nervos central, cardiovascular, de reproducere și imun, creierul, rinichii, sângele. Expunerea la plumb în perioadă de graviditate sau în copilărie își poate pune amprenta pentru întreaga viață – tulburări de studiere și în abilități de coordonare, vizuale, spațiale și de vorbire; femeile gravide pot pierde sarcina, naște copil mort, prematur sau cu greutate mică și malformații.  În suportul autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății publice, OMS elaborează ghiduri de prevenire și gestionare a intoxicației cu plumb,  în aplicarea măsurilor de protejare a sănătății copiilor și adulților prin reducerea expunerii la plumb, îndeosebi prin interzicerea producerii, importului și/sau distribuirea vopselei ce conține compușii plumbului, ca sursă de pericol iminent.

Vă invităm la Ziua Uşilor Deschise cu genericul „CNSP LA STRAJA SĂNĂTĂŢII PUBLICE”, care se va desfăşura joi, 27.07.2017, începând cu ora 10:00, în blocul central al instituţiei (mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, nr. 67 A)

Ziua Uşilor Deschise vă oferă al doilea an consecutiv ocazia să participaţi la o întâlnire cu specialiştii instituţiei, care vor fi la dispoziţia dumneavoastră pentru a răspunde la toate întrebările privind supravegherea de stat a sănătății publice.

Totodată, veţi avea posibilitatea să fiţi martori-participanţi ai unor investigaţii de laborator privind calitatea, inofensivitatea apei potabile, fructelor şi legumelor consumate, determinarea indicelui masei corporale, nivelului fondului radioactiv şi al undelor electromagnetice. De asemenea, veți putea vizita expoziția realizărilor științifice și ştiinţifico-practice ale specialiştilor, laboratoarele şi muzeul din cadrul instituţiei.

usebig

use1

use2

use6

use5

use4

use3

Notă: Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) este o instituţie de performanţă a sistemului de sănătate al ţării, fondat în a. 1995, în baza a 5 instituţii republicane de profil.

Direcţiile de activitate şi funcţiile principale ale CNSP sunt: elaborarea, monitorizarea şi implementarea politicilor şi programelor de sănătate publică, a cadrului legislativ, normativ şi metodic, de supraveghere şi evaluare a sănătăţii populaţiei; iniţierea, susţinerea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice şi de transfer tehnologic în domeniul sănătăţii publice; reglementarea sanitară a factorilor chimici, fizici, biologici şi radioactivi din mediul ocupaţional cu acţiune nocivă şi nefavorabilă asupra sănătăţii; evaluarea factorilor de risc pentru sănătatea publică cu elaborarea şi implementarea măsurilor de reducere a impactului lor negativ asupra sănătăţii; monitorizarea indicatorilor de sănătate; evaluarea şi implementarea metodelor eficiente de supraveghere, prevenire şi profilaxie a maladiilor şi de protecţie a sănătăţii populaţiei; organizarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate; participarea la planificarea şi realizarea măsurilor de prevenire, diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţelor de sănătate publică; supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile prin elaborarea şi organizarea implementării programelor de prevenire, control şi răspuns la bolile transmisibile, elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul imunizărilor şi supravegherii bolilor prevenibile prin vaccinări; elaborarea şi implementarea tehnologiilor şi sistemelor informaţionale în scopuri de management efectiv al sistemului de sănătate publică.

Vă aşteptăm !

 

AGENDA

„ZIUA UŞILOR DESCHISE LA CNSP”

  1. CNSP: trecut, prezent şi viitor
  2. Informaţii utile privind serviciile prestate populaţiei.
  3. Investigaţii de laborator privind inofensivitatea produselor alimentare şi a apei potabile, fondul radioactiv şi a undelor electromagnetice.
  4. Expoziţia realizărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-practice: manuale, monografii, ghiduri practice, HG, reviste, etc.
  5. Vizita laboratoarelor şi muzeului.
© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.