La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

Utilizarea iraţională a substanţelor chimice – un iminent pericol pentru sănătate şi viaţă

Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, constituie în ultima perioadă o problemă majoră de sănătate publică. Consolidarea serviciilor medico-sanitare publice în legătură cu apariţia acestor intoxicaţii s-a produs prin implementarea prevederilor Ordinului MS RM  nr. 906 din 30.11.2015 cu privire la notificarea şi cercetarea cazurilor de intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică. Problemele persistente în acest domeniu s-au regăsit pe agenda mai multor ateliere tematice regionale la care au participat specialiştii instituţiilor medico-sanitare publice teritoriale, organizate în anii 2015 la care au fost abordate şi discutate mai multe aspecte privind amplificarea activităţilor în acest domeniu.

Prin ameliorarea activităţilor de evidență şi raportare a cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, s-a reuşit în elucidarea mai obiectivă a situaţiei reale care denotă despre persistenţa multiplelor cazuri de intoxicații acute, apariţia cărora este cauzată şi în continuare de nerespectarea păstrării sau administrării incorecte a substanțelor chimice (medicamente, pesticide), nivelul scăzut de cunoştinţe a populației despre pericolul lor asupra sănătății, admiterea accesului liber al copiilor la substanțele chimice, nivelul scăzut de școlarizare a copiilor de câtre părinți și profesori despre potențialul pericol al substanțelor chimice asupra sănătății, utilizarea substanțelor chimice (medicamentele, pesticidele) în scop suicidal.

10sapt-Cancer

Datorită curiozității înăscute, copiii mici au riscul cel mai sporit de a face intoxicații.

Datele operative denotă că în republică, săptămânal, în urma utilizării accidentale ori cu scop suicidal a pesticidelor, medicamentelor sau altor substanţe chimice (alcool, gaze, acizi, baze etc.) se produc până la 100 de cazuri de intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, dintre care cca. 2- 3% din persoanele afectate decedează.

Spre exemplu, doar în perioada 01 – 09.06.2016 au fost raportate  la punctul focal al CNSP 64 cazuri de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, inclusiv 2 decese. Intoxicaţiile, în primul rând, au fost cauzate de utilizarea medicamentelor – 29 cazuri sau 45,3% ( 5 în Chişinău, câte 3 în raioanele Căuşeni Drochia şi Soroca; câte 2 în raioanele Strășeni, Anenii Noi şi Ungheni şi 1 în Rezina etc.). Victimele acestor intoxicații mai frecvent devin copiii mici sub şi mai mult de 5 ani, iar adulții cu vârsta peste 18 ani – urmare conflictelor familiare sau personale.

10sapt-Cancer

Pe locul doi se situează intoxicațiile cu alcool – 10 cazuri sau 15,6% (4 în Chișinău, 2 în Orhei, 1 în Strâşeni etc.), provocate de consumul în exces a rachiului (50%), vinului de casă (30%) și alte tipuri de alcool, în deosebi fiind afectaţi bărbaţii în vârstă până la 65 ani.

În scopul prevenirii intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică Centrul Naţional de Sănătate Publică atenţionează asupra necesităţii respectării următoarelor reguli şi măsuri de protecţie:

–  asiguraţi păstrarea medicamentelor (în locuriinaccesibile pentru copii);
– păstrați momeala (otravă pentru șoareci, șobolani), pesticidele, fertilizanții, ambalate sub diferite forme, detergeții, soluțiile de curățat etc. în dulapuri protejate, bine îchise, inaccesibile pentru copii;
– amplasați/lasați momeala pentru șoareci, șobolani sub forme de brichete, granule colorate atractiv în locuri dosite, inaccesibile copiilor;
– nu încredințați copiilor fiole, pachete sau sticle cu otravă, pesticide, medicamente;
– nu depozitați produsele chimice și cele alimentare în același loc, cele din urma se pot contamina prin atingere;
– nu păstrați substanțe chimice, inclusiv pesticide în sticle destinate produselor alimentare (lapte, ceai, suc, etc.). Copilul sau maturul le pot consuma fără să-şi dee seama de pericolul iminent care îi pândește;
– în fața copiilor, nu enunţaţi despre medicamente cuvintele, precum că sunt niște “siropuri” sau “bomboane”;
10sapt-Cancer

– medicamentele cu termen expirat nimiciţile conform recomandărilor specialiştilor din farmacia de unde le-aţi procurat;
– verificați sistemele de încălzire ale locuinţelor (sobe, centrale pe lemne, pe gaz etc.) dacă au funingine, rugină, un blocaj sau eroziuni înainte de punerea lor în funcţiune;
efectuați ventilarea şi aerisirea permanentă a încăperilor.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe detalii
contactaţi la tel.: 022574678

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.