La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.                                             În perioada  22-28 octombrie 2017, în republică se marchează Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Sloganul evenimentului: „Estimarea conținutului de plumb în factorii de mediu și organismul uman” vizează punerea unui accent special pe interzicerea plumbul din vopsea.Organismul uman este deosebit de receptiv la toxicitatea plumbului care afectează sistemul nervos central, cardiovascular, de reproducere și imun, creierul, rinichii, sângele. Expunerea la plumb în perioadă de graviditate sau în copilărie își poate pune amprenta pentru întreaga viață – tulburări de studiere și în abilități de coordonare, vizuale, spațiale și de vorbire; femeile gravide pot pierde sarcina, naște copil mort, prematur sau cu greutate mică și malformații.  În suportul autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății publice, OMS elaborează ghiduri de prevenire și gestionare a intoxicației cu plumb,  în aplicarea măsurilor de protejare a sănătății copiilor și adulților prin reducerea expunerii la plumb, îndeosebi prin interzicerea producerii, importului și/sau distribuirea vopselei ce conține compușii plumbului, ca sursă de pericol iminent.

Totalurile activității realizate în anul 2016 și sarcinile pentru 2017 – la “Ziua specialistului în sănătatea ocupaţională, siguranţa chimică şi toxicologie”.

La 26 aprilie 2017, în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică, conform  Dispoziţiei MS nr. 260-d din 20.04.2017 şi-a desfăşurat lucrările atelierul de lucru dedicat Zilei specialistului în sănătatea ocupaţională, siguranţa chimică şi toxicologie. La eveniment au participat 44 de medici igienişti – specialiști responsabili de supravegherea sanitară pe domeniu, inclusiv unii din ei medici şefi ai Centrelor de Sănătate Publică teritoriale, precum și reprezentanți cu tangență la domeniile de activitate menționate ai USMF „Nicolae Testemițanu”, IMSP Spitalul  Clinic Republican și Serviciului sanitaro-epidemiologic a ÎS Calea Ferată a Moldovei.

ziua_specModeratorul atelierului, dl Ion Bahnarel, director adjunct CNSP, adjunct al medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova, în cuvântul său de salut participanților s-a expus asupra mai multor activităţi de protecţie a sănătăţii angajaţilor, despre importanţa abordării problematicii substanţelor chimice prin prisma influenţei lor nefaste asupra sănătăţii publice, direcțiile prioritare și perspectiva reformei Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice din republică, etc.

În continuare, conform agendei au fost abordate mai multe chestiuni privind domeniile vizate de activitate:

1.Totalurile activității specialiștilor din sănătatea ocupaţională, siguranţa chimică şi toxicologie în anul 2016 și obiectivele pentru anul 2017.

2.Implementarea Hotărârilor de Guvern nr.1205 din 07.09.2016 și nr.1228 din 29.11.2016 –  ca sarcini prioritare în activitatea specialiștilor în sănătatea ocupațională.

3.Estimarea intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică notificate în anul 2016, etc.

ziua_spec1 ziua_spec2

 

În cadrul atelierului, în rapoartele și informațiile prezentate (9) specialiștii au accentuat  referitor la: deficiențele în activitatea specialiștilor și problemele care trebuie soluționate; intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică; evaluarea factorilor chimici și vibroacustici din mediul ocupațional; intensității aplicării produselor de uz fitosanitar, etc.

La finalul evenimentului au avut loc discuţii și dezbateri, inclusiv fiind abordată și chestiunea privind remunerarea  specialiștilor, fiind formulate concluzii şi înaintate propuneri privind  soluţionarea problemelor persistente în activitate.

 

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii contactaţi 022574502; 022574693

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.