La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.                                             În perioada  22-28 octombrie 2017, în republică se marchează Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Sloganul evenimentului: „Estimarea conținutului de plumb în factorii de mediu și organismul uman” vizează punerea unui accent special pe interzicerea plumbul din vopsea.Organismul uman este deosebit de receptiv la toxicitatea plumbului care afectează sistemul nervos central, cardiovascular, de reproducere și imun, creierul, rinichii, sângele. Expunerea la plumb în perioadă de graviditate sau în copilărie își poate pune amprenta pentru întreaga viață – tulburări de studiere și în abilități de coordonare, vizuale, spațiale și de vorbire; femeile gravide pot pierde sarcina, naște copil mort, prematur sau cu greutate mică și malformații.  În suportul autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății publice, OMS elaborează ghiduri de prevenire și gestionare a intoxicației cu plumb,  în aplicarea măsurilor de protejare a sănătății copiilor și adulților prin reducerea expunerii la plumb, îndeosebi prin interzicerea producerii, importului și/sau distribuirea vopselei ce conține compușii plumbului, ca sursă de pericol iminent.

Strategia de comunicare privind schimbarea comportamentală față de vaccinări pentru 2017-2020 a fost validată

În perioada 7-8 februarie curent a avut loc validarea strategiei de comunicare pentru schimbarea comportamentală privind imunizările în Republica Moldova. Elaborarea Strategiei de comunicare a fost efectuată de către un consultant extern cu experiență internațională angajat de UNICEF, în comun cu experții naționali din domeniile imunizării și comunicării mass-media.

12

În prima zi, în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică a fost constituit un grup de lucru tehnic care a întrunit actorii de bază din domeniul imunizărilor și sănătății, mass-media, ONG-uri, societatea civilă, experții UNICEF și ai Oficiului de Țară a Organizației Mondiale a Sănătății. Atelierul de lucru a avut ca scop revizuirea Strategiei pentru schimbarea comportamentală de către membrii grupului pentru implementarea ei la nivel național și local. Pe parcursul discuțiilor interactive și exercițiilor grupului de lucru au fost ajustate mesajele-cheie către diferite grupuri țintă, acțiunile și termenii de implementare în diferite faze. La finalizarea lucrărilor membrii grupului s-au arătat optimiști în atingerea obiectivelor strategiei, care pot fi realizate doar într-o colaborare foarte strânsă între actorii-cheie implicați, și anume Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, autoritățile administrației publice centrale și locale, mass-media, societății civile.

La data de 8 februarie s-a desfășurat ședința de validare a Strategiei menționate în cadrul Ministerului Sănătății, care a fost deschisă și moderată de către viceministrul Sănătății, dna Aliona Serbulenco. La ședință au fost participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, CNSP, USMF„N. Testemițanu”, mass-media, societății civile, UNICEF și OMS. Factorii de decizie au fost receptivi față de implementarea strategiei și și-au asumat responsabilitățile de finanțare a acestei Strategii pe parcursul a 4 ani – 2017-2020. Reprezentanții Ministerului Sănătății și ai CNSP au reiterat importanța colaborării cu Ministerul Educației și mass-media pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței imunizărilor atât copiilor, cât și adulților, ceea ce ar consolida și unifica mai mult ca niciodată capacitățile fiecărui factor de decizie.

34

Amintim că Strategia de schimbare comportamentală față de imunizări 2017-2020, a fost necesară de elaborat și implementat în următorii ani din cauza tendinței continue de descreștere a acoperirii vaccinale în ultimii ani, ceea ce face posibil agravarea situației epidemice prin bolile ce pot fi prevenite prin vaccinări. Obiectivul general al Strategiei este de a contribui la scopul Programului Național de Imunizare și anume creșterea acoperirii vaccinale cu peste 95% prin acțiuni de informare, mobilizare socială și convingere a populației privind beneficiile și importanța vaccinării pe tot parcursul vieții.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022574700

Pentru mai multă informaţie apelaţi la tel.:022574503; 022574674

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.