În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

Spînu Constantin

DSC_4527-300x199

Director adjunct în probleme de știință

Date bibliografice:

Nume    Spînu

Prenume  Constantin

Naţionalitatea   Moldovean

Data şi locul naşterii   19 martie 1950

Locul naşterii   Com. Nicoreni, plasa Rîşcani, Republica Moldova

Starea civilă     Căsătorit, un fecior

 

Studiile:

1967                 Absolvent cu Medalie de Aur a şcolii medii

1973                 Absolvent  cu  menţiune  a  Universităţii  de  Stat  de Medicină şi Farmacie “ Nicolae Testimiţanu”

1974- 1977       Doctorand, Institutul de Virusologie “ D. I. Ivanovschi” al AŞM Moscova, Federaţia Rusă

 

 Gradul ştiinţific

1977                Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea “Virusulogie ”; Comisia superioară de atestare, Moscova, Federaţia Rusă

1991                Doctor  habilitat  în  medicină,  specialitatea   “ Epidemiologie”, Comisia superioară de atestare, Moscova, Federaţia rusă

 

 Titlul ştiinţific

1986    Cercetător    ştiinţific    superior,     Disciplina     “ Virusologie”, Comisia superioară de atestare, Moscova, Federaţia rusă

1995   Profesor    universar,    Disciplina    “Microbiologie, Virusologie, Imunologie”; Consiliul Naţional de Acreditare şi atestare, Chişinău, Republica Moldova

1998          Membru activ al Academiei de Ştiinţe New- York, SUA, aprilie

 

 Activitate profesională

1973         Cercetător ştiinţific stagiar, Institutul de cercetări în igienă şi epidemiologie al MS, Laboratorul de infecţii cu focalitate naturală, Chişinău, Republica Moldova

1977         Cercetător ştiinţific superior, Institutul de cercetări în igienă şi epidemiologie al MS, Laboratorul de imunologie, Chişinău, Republica Moldova

1978        Şef de laborator, Institutul de cercetări în igienă şi epidemiologie al MS, Laboratorul de Virusologie Generală, Chişinău, Republica Moldova

1987        Şef de laborator, Institutul de cercetări în igienă şi epidemiologie al MS, Sectorul Epidemiologia bolilor infecţioase, Chişinău, Republica Moldova

1988        Şef de laborator, Institutul de Medicină Preventivă şi Clinică al MS, Laboratorul de Virusologie Generală, Chişinău, Republica Moldova

1995         Vicedirector la Centrul Naţional Ştiinţifico- Practic de Medicină Preventivă al MS şi PS, Direcţia Virusologie, Chişinău, Republica Moldova

2003- 2005   Prim-  vicedirector  la  Centrul  Naţional  Ştiinţifico- Practic de Medicină Preventivă al MS, Direcţia Virusologie, Sectorul ştiinţific, Chişinău, Republica Moldova

2005- prezent Vicedirector în  probleme  de  ştiinţă  şi  inovare  la Centrul Naţional de Sanatate Publică al MS, Republica Moldova, autor a circa 685 lucrări ştiinţifice ( 14 monografii, 100 brevete de invenţii, ghiduri, manuale, articole ştiinţifice, indicaţii şi recomandări metodice, etc.)

 

Activităţi suplimentare

1995                         Preşedintele Comisiei metodice de profil “ Patologie infecţioasă”

1996- 2003             Vicepreşedinte  şi  membrul  Consiliilor  specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat în ştiinţe medicale la Disciplinele “ Microbiologie”, “ Virusologie”, “ Biotehnologie”,

“ Boli infecţioase”, “ Medicină Socială”, şi “Management”

1995- 2006               Specialist Principal netitular al MS în virusologie

2006- prezent         Specialist Principal al MS şi PS în virusologie şiimunologie

1997- 2007               Vicepreşedinte al Comisiei de Atestare a cadrelor la specialitatea „ Microbiologie”

2004- prezent          Membru al Consiliului de Experţi al MS

2005- prezent          Membrul Comisiei Medicamentului al MS

2002- prezent          Coordonator Naţional în problemele de conteiment  la poliomielită

2004- prezent           Preşedinte, expert  a  Comisiei  de  expertiză  a produselor biodestructive de pe lîngă CNSP

2004- prezent           Membru Asamleei AŞM, membru Secției  Științe Medicale AȘM

2000- prezent           Membru  Colegiului  de   redacţie   la   revistele ştiinţifico- practice: “ Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţe medicale”, “Intelectus”, “Sănătate publică, economie şi                                                 management în medicină”, Intelectus, Romanian Archives of microbiology and immunology

2007- prezent           Membru al Comisiei de Atestare a cadrelor la specialiatea Microbiologie, Igienă și Epidemiologie.

2014- prezent            Membru Consiliului Consultativ de Administrare al CNSP, vicepreședinte al Comitetului Național Consultativ de Eperți în domeniul imunizărilor

 

 Premii ( menţiuni)

1985              Medalia de Bronz pentru rezultate excelente expuse la Expoziţia de realizări în economie, Moscova, Federaţia Rusă

1985              Eminent   în   activitatea   inovaţională,   Moscova, Federaţia Rusă

1988              Eminent al Ocrotirii Sănătăţii

1998              Medalia  de  Aur,   Casablanca,   Maroc   (realizări remarcabile în activitatea de inovare)

1999              Medalia   de   Aur,   Sofia,   Bulgaria   (produse   cu activitate antivirală)

1999              Medalia  de  Aur,  Inventa’99,  Bucureşti,  România (grup de invenţii în medicină preventivă)

1999              Medalia  de  Aur   a   Organizaţiei   Mondiale   a Proprietăţii Intelectuale

2001- 2004 Medalia de Aur, Geneva, Elveţia  (produse medicamentoase antivirale)

2001              Premiul I, Inventa, Bucureşti, România (remedii antiherpetice)

2002              Diplomă  de  excelenţă   cu   distincţie   de   aur “Inventica” 2002 Iaşi, România, Ordinul tehnico- ştiinţific şi cultural “ Leonardo da Vinci”

2002- 2006  Medalii  de  Aur  AGEPI,   Chişinău,   Republica Moldova ( elaborarea şi valorificarea de  noi produse  de  diagnostic,  profilaxie  şi  tratament  al infecţiilor virale)

2002              Premiul  Parlamentului    pentru    valorificarea Programului Naţional de lichidare a poliomielitei în Republica Moldova, Chişinău, AGEPI

2003               Diplomă pentru rezultate remarcabile în cercetare- dezvoltare, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 2003, Chişinău, Republica Moldova

2003              Premiul Guvernului pentru elaborarea remediilor medicamentoase de profilaxie şi tratament implimentate în practica medicală S. A. “ Farmaco”

2002              Certificat  de  apreciere  cu  insigna  de  aur  pentru rezultate remarcabile în eradicarea poliomelitei în ţară şi ţn Europa, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Copenhaga, Danemarca

2003              Medalia de Aur, Ecoinvent- 2003, Iaşi, România ( metodă de tratament a hepatitelor virale)

2004               Diplomă de excelenţă şi Cupa de Aur “ Fir”, Forul inventatorilor români, Chişinău; Membru de onoare a Forului inventatorilor români nr.10 din data 09,11,2004

2004              Premiul anual al Guvernului pentru cel mai dotat inventator, 07 mai 2004, Chişinău, Republica Moldova

2005              Medalia de aur, Henri Coanda, c.I, pentru activitate deosebită în creaţie tehnică, Bucureşti, Diplomă de excelenţă, Medalia de Aur Ecoinvent, Infoinvent- 2005, Chişinău, Marele                                              Premiu pentru metodă de profilaxie a gripei, Bucureşti; Meritul Ştiinţific Inventica- 2005, Bucureşti, România

2006              Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrări ştiinţifice de valoare, 02 februarie 2006, Chişinău, Republica Moldova

Diplomă de excelenţă cu Medalia de Aur, 5- 9 iulie, 2006, Iaşi, România (metode de tratament a hepatitei)

Premiul primarului oraşului Iaşi, 5- 9 iulie, 2006, Iaşi, România ( metode de profilaxie a infecţiilor virale)

2006           Marele Premiu, Diplomă cu mențiune și Medalia de Aur, Salonul Internațional “ Inventica- 2006”, București – Geneva. Medalia de Aur (Arca), Croația ( Zagreb) Salonul Internațional                                   “ Inventica- 2006”, București- Geneva

2007                Medalii  de  Aur  România  (  Iași,  Cluj-  Napoca),

 

Republica  Moldova   (Chișinău),   Premiul   Mare AGEPI

2008        Cluj- Napoca, Iași (România), Moscova (Federația Rusă), Sevastopol (Ucraina), Seul (Koreia), Hовu- Caд (Serbia), Su Yhou (China). Marele Premiu al Juriului, Diploma de Excelența, Medalii de aur, argint și bronz.

Participare la concurs pentru obținerea Premiului de Stat ediția 2008

2008                Savantul anului

2009- 2011 Medalie de aur, argint  și  bronz  la  saloanele  de inventică: Iași, Cluj- Napoca, București (România), Moscova (Rusia), Sevastopol (Ucraina)

2010                Medalia “ Dmitrii Cantemir”

2010  Prize   of   the   National   Autority   for   Scientific Research- ANCS Inventica 2010, Bucharest.

2011    Trofeul  Omagial  Proinvent  2011,  Cluj-  Napoca, România

2011   Диплом   за   участие   в   межгасударственнои выставке посвешенной 20- летию Содружества Неависимых Государств ” 20 лет СНГ: к новам горизонтам партнерства “, Москва

2012-2014 Premiul special al institutul național de inventică Iași, Cluj-Napoca , diplome de excelență cu medalii de aur, Laureat la Gala premiilor în Sănătate, ediția III-a

 Distincții de stat:

1998    “ Om Emerit” pentru valorificarea elaborărilor în economia națională, Chișinău, Republica Moldova

2005 “Meritul  civic”  pentru  activitatea  îndelungată  și prodigioasă în fortificarea sănătăţii Chişinău, Republica Moldova

2004- 2012    Diplome de onoare a Guvernului şi Preşedinţiei pentru rezultate remarcabile în activitatea de cercetare- dezvoltare, inovare şi valorificare rezultatelor      obţinute      în       practica medicală, Laureat al Premiului Național

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.