La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

Specialiștii CNSP, la lansarea proiectului „Rețeaua de Școli ale Pacientului cu Diabet pentru fortificarea eforturilor de prevenire a diabetului zaharat”

La data de 10 august 2017, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a  fost lansat proiectul „Rețeaua de Școli ale Pacientului cu Diabet pentru fortificarea eforturilor de prevenire a diabetului zaharat”.

La eveniment au fost invitați și au participat  medicii șefi ai Centrelor de Sănătate Publică municipale și raionale, precum și dl Ion Șalaru, adjunctul directorului și specialiștii interesați din Centrul Promovarea Sănătății și Comunicare și Centrul Supravegherea Bolilor Netransmisibile din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP).

Lucrările atelierului au fost moderate de viceministrul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Aliona Serbulenco, managerul de proiect din partea Asociației PRODIAB, dna Rodica Gramma, și directorul Școlii de Management în Sănătate Publică, dl Oleg Lozan.

Scopul proiectului se axează pe fortificarea capacităților sistemului de sănătate publică din republică în promovarea cunoștințelor în rândurile populației, în special în grupurile de risc pentru diabet, și în rândul pacienților care suferă de această boală, precum și despre factorii de risc și comportamentul corect pentru prevenirea complicațiilor bolii.

Proiectul „Rețeaua de Școli ale Pacientului cu Diabet pentru fortificarea eforturilor de prevenire a diabetului zaharat” va fi realizat de către Asociația Obștească PRODIAB în parteneriat cu Școala de Management în Sănătate Publică, cu suportul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Actualmente, diabetul zaharat reprezintă o maladie cu impact grav asupra sănătăți publice, fiind în anul 2015 înregistrate la nivel mondial peste 415 milioane persoane cu diabet, însă se estimează că această cifră, dacă nu se vor întreprinde măsurile de rigoare, către anul 2040 va atinge cota de 642 mln.

Diabetul zaharat, și complicațiile sale, reprezintă una din cauzele principale de deces și în Republica Moldova, se situează pe locul VII în structura mortalității, anual fiind depistat la peste 10 000 mii persoane, inclusiv în jur de 70 la copii. Conform datelor statistice în republică sunt înregistrate cu diabet peste 100 mii persoane, dintre care cca 400 copii. Însă această cifră ar putea fi cu mult mai mare, deoarece rata depistării timpurii a diabetului este foarte joasă, ducând la diagnosticul întârziat al bolii care, fiind lăsată fără control, conduce la apariția complicațiilor grave și ireversibile pentru majoritatea celor afectați.

Crearea  Școlilor ale Pacientului cu Diabet pentru fortificarea eforturilor de prevenire a diabetului zaharat este o acțiune care vine în susținerea obiectivelor incluse în Planul Național de prevenire și control a diabetului zaharat pentru anii 2017-2021, în special ceea ce ține de informarea, educarea populației și promovarea sănătății.

diabetAsemenea Școli vor fi create în cadrul fiecărui Centru de Sănătate Publică raional sau municipal, în număr de 42, și vor desfășura activități de informare și educare  pentru pacienții cu diabet și persoanele din grupurile de risc pentru diabet din fiecare teritoriu

În prim plan, proiectul lansat prevede consolidarea capacităților de instruire ale Centrelor de Sănătate Publică cu dotarea respectivă, organizarea instruirii formatorilor, publicarea și diseminarea materialelor didactice pentru lucrătorii medicali și informaționale, de promovare a sănătății pentru populația cu risc și pacienții cu diabet.

În acest context, specialiștii CNSP vor participa la instruirea lucrătorilor medicali, coordonarea activităților de implementare a proiectului, precum și la organizarea elaborării, evaluarea, coordonarea și distribuirea produselor informaționale, precum: Materiale de instruire pentru lucrătorii medicali; Booklet despre stilul sănătos de viață – Nutriția în Diabet; Broșuri  despre diabet tip 1 și tip 2; Managementul diabetului la vârstnici; Diabetul la tineri; Diabetul și sarcina; Ghid pentru părinții copiilor cu diabet; Ghid de autoîngrijire pentru persoanele care trăiesc cu diabet etc.

Pașii următori de implementare a proiectului vor fi stipulați  în Dispoziția specială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  iar finanțarea  va fi asigurată, pe o perioadă de 2 ani, de Federația Mondială de Diabet.

 

Serviciul de presă și relații cu publicul  022574700

Pentru mai multe detalii,   apelați la tel.:022574677

 

 

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.