• La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.

ȘEDINȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT LA CNSP

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr.AT-2/1 din 21 aprilie 2016 ”Cu privire la formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor și doctor habilitat”, la Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP) a fost instituit Consiliul științific specializat D 57.331.02-01 cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în medicină a dlui Vladislav RUBANOVICI la tema Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţiei”, specialitatea 331.02 Igienă, conducător ştiinţific dl Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., profesor universitar, Om Emerit, în următoarea componență:

OPOPOL Nicolae, președinte, dr.hab.șt.med., prof.univ., MC al AȘM;  VOLNEANSCHI Ana, secretar științific, dr.șt.med., conf.cerc.șt.; BAHNAREL Ion, dr.hab.șt.med., prof.univ.; Ostrofeț Gheorghe, dr.hab.șt.med., prof.univ.; PÎNZARU Iurie, dr.șt.med., conf.univ.; DORGAN Viorel, dr.hab.șt.ped., prof.univ.

Referenți oficiali: MOROȘAN Raisa, dr.hab.șt.med., prof.univ.; SPINEI Larisa, dr.hab.șt.med., prof.univ.

10sapt-Cancer

10sapt-Cancer

 

Susținerea tezei de doctorat menționate a avut loc la 15 iunie curent, în sala mare a CNSP. Studiul efectuat de către dl Vladislav Rubanovici abordează o problemă de stringentă actualitate, care ține de domeniul sănătății publice, este rezultatul unui studiu complex, care rezolvă o problemă importantă – determinarea relațiilor dintre particularitățile cantitative și calitative a alimentației și starea de sănătate a elevilor din instituțiile preuniversitare cu profil sportiv, fiind argumentate și elaborate măsuri de ameliorare a alimentației și stării de sănătate a elevilor. În cadrul ședinței Consiliului științific specializat membrii Consiliului, referenții oficiali și în luările de cuvânt a participanților la ședință s-a menționat, că teza de doctorat prezintă un studiu ştiinţific finalizat, complex, integru, care formulează şi argumentează o soluţie originală, de importanţă majoră a problemei ştiinţifico-practice ce ţine de sănătatea publică şi factorii ce o determină. Studiul efectuat are noutate ştiinţifică, semnificaţie teoretică, valoare evident practică şi corespunde cerinţelor în vigoare pentru tezele de doctor în ştiinţe medicale, iar autorul tezei, dl Vladislav RUBANOVICI, conform nivelului de pregătire, abilităţii de a trasa, organiza şi realiza sarcini  ştiinţifice şi ştiinţifico-practice, corespunde cerinţelor în vigoare pentru obţinerea gradului de doctor în ştiinţe medicale.

10sapt-Cancer

Prin vot unanim s-a decis conferirea gradului de doctor în științe medicale dlui Vladislav Rubanovici.

Teza de doctor în științe medicale a dlui Vladislav Rubanovici cu tema Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţiei și autoreferatul tezei pot fi consultate în Biblioteca CNSP.

 

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe detalii
apelaţi la tel.: 022574570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.