La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.                                             În perioada  22-28 octombrie 2017, în republică se marchează Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Sloganul evenimentului: „Estimarea conținutului de plumb în factorii de mediu și organismul uman” vizează punerea unui accent special pe interzicerea plumbul din vopsea.Organismul uman este deosebit de receptiv la toxicitatea plumbului care afectează sistemul nervos central, cardiovascular, de reproducere și imun, creierul, rinichii, sângele. Expunerea la plumb în perioadă de graviditate sau în copilărie își poate pune amprenta pentru întreaga viață – tulburări de studiere și în abilități de coordonare, vizuale, spațiale și de vorbire; femeile gravide pot pierde sarcina, naște copil mort, prematur sau cu greutate mică și malformații.  În suportul autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății publice, OMS elaborează ghiduri de prevenire și gestionare a intoxicației cu plumb,  în aplicarea măsurilor de protejare a sănătății copiilor și adulților prin reducerea expunerii la plumb, îndeosebi prin interzicerea producerii, importului și/sau distribuirea vopselei ce conține compușii plumbului, ca sursă de pericol iminent.

Se atestă debutul sporirii sezoniere a morbidităţii prin infecţia enterovirală. Să-i opunem respectarea regulilor și măsurilor de prevenire

comunicat

comunicat1

 

Infecţiile enterovirale sunt provocate de virusurile Coxackie, ECHO, alte enterovirusuri (peste 60 tipuri), se caracterizează printr-o evoluţie ciclică cu o perioadă de creştere la 2-4 ani. Ultima sporire a morbidităţii  prin infecţii enterovorale s-a atestat în Republica Moldova în anul 2016. Perioada de creştere a morbidităţii prin infecţii enterovirale revine anotimpului cald, mai ales lunilor mai – septembrie.

Actualmente se atestă debutul sporirii sezoniere a morbidităţii prin această infecţie. Ca sursa de infecţie servesc bolnavul sau purtătorul de enterovirusuri, iar căile de transmitere sunt fecalo-orală şi aerogenă. În mediu, perioada de incubaţie a bolii este de 3-5 zile, cu manifestări  clinice precum: febră, cefalee, enterită, meningită, afecţiuni ale căilor respiratorii superioare, exanteme cu evoluţie clinică preponderent uşoară şi de gravitate medie cu însănătoşire.

În laboratorul infecții virale al CNSP din probele de ape menajere colectate din toate sectoarele municipiului Chișinău începând cu 24 mai curent au fost izolate 13 tulpini de virus Coxackie B 1-6. De la bolnavii cu infecție enterovirală spitalizați la Spitalul clinic municipal de boli infecțioase pentru copii au fost izolate aceleași tulpini de virus Coxackie B 1-6. În prezent în laborator continuă examinarea probelor de la bolnavi cu enteroviroze și din mediul ambiant.

Prezența virusului menționat în probele de la bolnavi și în cele din mediul ambiant denotă circulația acestui agent patogen, care provoacă îmbolnăvirile.

Atenţie! Pentru prevenirea infecţiilor enterovirale se recomandă: Respectarea regulilor de igienă personală: spălarea minuţioasă, obligatoriu înainte de masă şi după veceu, pe mâini cu apă curgătoare şi săpun;

 1. Spălarea minuţioasă a mânerelor uşilor şi robinetelor;
 2. Consumarea apei din fântâni şi izvoare numai după fierbere, utilizarea apei îmbuteliate;
 3. Păstrarea alimentelor uşor alterabile în frigider cu ambalarea şi separarea materiei prime de bucatele gătite;
 4. Protejarea alimentelor de muşte, gândaci de bucătărie, furnici, rozătoare;
 5. Respectarea igienei personale la prepararea bucatelor (spălarea pe mâini, după terminarea şi înainte de începerea altui proces tehnologic);
 6. Spălarea minuţioasă a veselei de bucătărie şi sufragerie cu utilizarea detergenţilor şi clătirea ulterioară a lor în apă fierbinte;
 7. Păstrarea curăţeniei în bucătărie, evacuarea regulată a gunoiului menajer;
 8. Evitarea scăldatului în lacurile neamenajate şi neautorizate sau unde este interzis scăldatul;
 9. Evitarea contactului cu persoane bolnave;
 10. Adresarea la medicul de familie în cazul apariției semnelor clinice de boală: febră, cefalee, vomă, diaree, semne de afectare a căilor respiratorii:
 11. Evitarea administrării tratamentului fără consultul medicului, inclusiv cel cu antibiotice.

 

Serviciul de presă

Tel.: 022574700

Pentru informații suplimentare adresați-vă

la tel.: 022729611

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.