La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

Realizarea proiectelor de cercetări științifice, pe agenda Consiliului științific al Centrului Național de Sănătate Publică

La 20 iunie a.c., a avut loc ședința Consiliului științific al Centrului Național de Sănătate Publică, care a examinat realizarea proiectelor de cercetări științifice, aprobate de către Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM.
Dl Octavian Sajen, dr.șt,med., șef laborator științific Hepatite virale și infecții hemotransmisibile, a prezentat audienţei actualitatea problemei, scopul, obiectivele cercetării şi rezultatele obținute pe parcursul anilor 2015-2017 în cadrul proiectului instituțional Studierea infecţiilor virale hemo-transmisibile prioritare cu optimizarea supravegherii epidemiologice, director de proiect – dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof. univ.

Executorul principal al proiectului de cercetări pentru tinerii cercetători, dna Cristina Josanu, cercetător științific în medicină în laboratorul științific Hepatite virale și infecții hemotransmisibile, a prezentat audienţei actualitatea studiului, scopul, obiectivele și rezultatele cercetările realizate pe parcursul anilor 2016-2017 în cadrul proiectului Studierea aspectelor epidemiologice şi virusologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare cu determinarea impactului social, director de proiect – dl Octavian Sajen, dr.șt.med.

În cadrul dezbaterilor s-a menționat actualitatea, metodologia studiului, s-au apreciat rezultatele obținute.  Concomitent, s-a atras atenția asupra necesității prezentării mai active a informației acumulate privind Hepatitele virale B și C în rândurile lucrătorilor medicali la diferite întrevederi, foruri științifice și științifico-practice pentru a atenționa acest grup de persoane privind riscurile pentru sănătate, s-a solicitat elaborarea unui proiect de Hotărâre de Guvern cu argumentele de rigoare în vederea soluționării multiplelor probleme pentru sistemul de sănătate în domeniul hepatitelor virale.

Consiliul științific a examinat Ghidul practic Evaluarea condițiilor de muncă și a stării de sănătate a angajaților întreprinderilor de procesare a cărnii, autor – dl Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ. În luările de cuvânt referenții oficiali, dl N.Opopol, dr.hab.șt.med., prof.univ., m.c. AȘM și dl Victor Meșina, dr.șt.med., conf.univ., precum și membrii Consiliului științific au menționat actualitatea studiului, în baza căruia a fost elaborat Ghidul, utilizarea metodelor contemporane de studiere a condițiilor de muncă  și a stării de sănătate a angajaților întreprinderilor de procesare a cărnii, precum și necesitatea stringentă a unui astfel de document pentru aplicare în practica în vederea protecției sănătății angajaților. Ghidul practic a fost aprobat unanim.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700.

Pentru mai multe detalii,  apelați la tel:022574570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.