În perioada 1-31 mai 2017, în republică s-a desfășurat Lunarul național de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicațiilor alimentare și holerei.       În perioada 25 – 31 mai 2017, în republică au fost organizate și desfășurate acțiuni de comunicare, informare și educare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun! La  31 mai 2017 s-a înplinit exact un an de la intrarea în vigoare a articolului 26 al Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului,  de implementare a prevederilor de interzicere a fumatului în toate spațiile publice închise și semiînchise, și la locurile de muncă. Scopul acestor prevederi legale este de a proteja sănătatea populației de efectele dăunătoare ale fumului de țigară.În Republica Moldova, în acest context, acțiunile de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun s-au organizat și desfășurat sub sloganul „Moldova iese din fum. Un an de succese și provocări”.

Realizarea proiectelor de cercetări științifice, pe agenda Consiliului științific al Centrului Național de Sănătate Publică

La 20 iunie a.c., a avut loc ședința Consiliului științific al Centrului Național de Sănătate Publică, care a examinat realizarea proiectelor de cercetări științifice, aprobate de către Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM.
Dl Octavian Sajen, dr.șt,med., șef laborator științific Hepatite virale și infecții hemotransmisibile, a prezentat audienţei actualitatea problemei, scopul, obiectivele cercetării şi rezultatele obținute pe parcursul anilor 2015-2017 în cadrul proiectului instituțional Studierea infecţiilor virale hemo-transmisibile prioritare cu optimizarea supravegherii epidemiologice, director de proiect – dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof. univ.

Executorul principal al proiectului de cercetări pentru tinerii cercetători, dna Cristina Josanu, cercetător științific în medicină în laboratorul științific Hepatite virale și infecții hemotransmisibile, a prezentat audienţei actualitatea studiului, scopul, obiectivele și rezultatele cercetările realizate pe parcursul anilor 2016-2017 în cadrul proiectului Studierea aspectelor epidemiologice şi virusologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare cu determinarea impactului social, director de proiect – dl Octavian Sajen, dr.șt.med.

În cadrul dezbaterilor s-a menționat actualitatea, metodologia studiului, s-au apreciat rezultatele obținute.  Concomitent, s-a atras atenția asupra necesității prezentării mai active a informației acumulate privind Hepatitele virale B și C în rândurile lucrătorilor medicali la diferite întrevederi, foruri științifice și științifico-practice pentru a atenționa acest grup de persoane privind riscurile pentru sănătate, s-a solicitat elaborarea unui proiect de Hotărâre de Guvern cu argumentele de rigoare în vederea soluționării multiplelor probleme pentru sistemul de sănătate în domeniul hepatitelor virale.

Consiliul științific a examinat Ghidul practic Evaluarea condițiilor de muncă și a stării de sănătate a angajaților întreprinderilor de procesare a cărnii, autor – dl Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ. În luările de cuvânt referenții oficiali, dl N.Opopol, dr.hab.șt.med., prof.univ., m.c. AȘM și dl Victor Meșina, dr.șt.med., conf.univ., precum și membrii Consiliului științific au menționat actualitatea studiului, în baza căruia a fost elaborat Ghidul, utilizarea metodelor contemporane de studiere a condițiilor de muncă  și a stării de sănătate a angajaților întreprinderilor de procesare a cărnii, precum și necesitatea stringentă a unui astfel de document pentru aplicare în practica în vederea protecției sănătății angajaților. Ghidul practic a fost aprobat unanim.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700.

Pentru mai multe detalii,  apelați la tel:022574570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.