La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

Realizarea proiectelor de cercetări – în vizorul Consiliului științific al CNSP

În conformitate cu Planul de activitate al CNSP, la 16 mai a.c., a avut loc ședința Consiliului științific, care a examinat realizarea proiectelor de cercetări. Astfel dna Marina Lupu, cercetător științific stagiar în medicină, laboratorul științific Sănătatea și mediul,  a prezentat audienței rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic. Referenții, dl Nicolae Opopol, dr.hab.șt.med., prof.univ., membru corespondent al AȘM, și dl Serghei Cebanu, dr.șt.med., conf.univ., precum și membrii Consiliului științific în luările de cuvânt au menţionat actualitatea studiului, volumul de investigații realizat, noutatea și originalitatea cercetărilor, rezultatele obținute, fiind prezentate și unele propuneri privind redactarea textului tezei, concluziilor și concretizarea formelor de implementare. Rezultatele cercetărilor au fost aprobate unanim, fiind recomandată  prezentarea tezei de doctorat spre examinare la seminarul de profil în luna septembrie a.c. De asemenea, Consiliul științific a examinat și aprobat Actul despre rezultatele verificării volumului şi veridicităţii materialului primar referitor la teza de doctor în cauză, perfectat și semnat de către Comisia în componența: d.d. Raisa Sîrcu, dr.șt.biol., conf.cerc. (președinte), Nina Iziumov, dr.șt.med. (secretar), Vladimir Bebîh, dr.șt.med.

cons5 cons6

cons7 cons8

cons9 cons10

 

În continuare, Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat realizarea planului de cercetări a proiectului Estimarea factorilor ocupaționali determinanți în accidentele vasculare cerebrale din cadrul Programului de stat. Directorul proiectului, dl Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ., a prezentat audienţei actualitatea studiului, scopul, obiectivele și rezultatele cercetărilor realizate pe parcursul a.a.2016-2017, care au scos în evidență particularități importante pentru medicina clinică și profilactică referitoare incidenței și prevalenței accidentelor vasculare cerebrale (AVC), factorilor ocupaționali determinanți – psihosociali, comportamentali, biologici, fizici, chimici, și determinate relațiile dintre aceste fenomene și starea de sănătate a lucrătorilor din diferite domenii ale economiei naționale. Relevant că, rezultatele cercetărilor obținute, și datele prezentate la Consiliul științific, argumentează necesitatea elaborării și implementării măsurilor de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de prevenire a AVC  printre angajați, au fost aprobate unanim de toți membrii Consiliului științific.

Serviciul de presă și relații cu publicul  022 574 700

Pentru mai multă informație  apelați la tel.: 022 574570

 

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.