La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

Pregătirea cadrelor științifice, abordată la o nouă ședință a consiliului științific CNSP

La 18 aprilie curent a avut loc ședinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP), care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni ce ţin de pregătirea cadrelor științifice. Astfel, dl Serghei Vîrlan, cercetător științific în medicină în Laboratorul științific Igiena radiațiilor și radiobiologie, a prezentat audienței rezultatele finale ale cercetărilor științifice, efectuate în cadrul tezei de doctorat „Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizante”, realizată sub conducerea dlui Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ., și dnei Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc. Prealabil, teza a fost examinată de referenții, d.d. Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ., și Ovidiu Tafuni, dr.șt.med., conf.univ., care au prezentat referințele în cauză. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea studiului, abordarea metodologică, volumul impunător de investigații, noutatea științifică a studiului șisemnificația aplicativă a rezultatelor obținute, fiind prezentate și unele propuneri concrete pentru îmbunătățirea textului tezei.

con4

con5

con3

con2

con1

con6

 

De asemenea, au fost examinate și aprobate materialele pentru prezentare la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare în vederea prelungirii abilitării cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat/postdoctorat ale dlui Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ.

A fost audiată informaţia privind Hotărârea AGEPI nr.8667 din 17.03.2017 de acordare a brevetului de invenție pentru „Tulpina de fungi Rhizopus stolonifer pentru biodegradarea compușilor cobaltului și nichelului” – autori: Corețchi Liuba, Plăvan Irina, Bahnarel Ion. Consiliul științific a luat act de informație și a recomandat autorilor a sesiza în termen rezonabil Consiliul științific (dl Iurie Pînzaru), și Serviciul Economie, finanţe şi evidenţă contabilă (dna Ecaterina Zazuc), privind taxele de eliberare și menținere în vigoare a brevetului.

Serviciul de presă și relații cu publicul  022574700

Pentru mai multe informații  apelați la tel. 022574-570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.