1. Stimați colegi din mass-media! Pentru a face cunoștință cu ghidul metodic privind atribuțiile și competențele instituțiilor din cadrul SSSSP accesați Scrisoare mass-media 2017. Va chemăm la colaborare transparentă și constructivă! 2. În Republica Moldova, în perioada 24 - 30 aprilie 2017, se desfășoară Săptămâna Europeană a Imunizărilor, cu sloganul Vaccinurile funcționează. În cadrul evenimentului, vor fi organizate activități de informare și implicare a publicului larg în conjugarea eforturilor și amplificarea luptei împotriva bolilor prevenibile prin imunizări, înlăturarea lacunelor persistente în acoperirea vaccinală, încurajarea promovării imunizării prin creșterea gradului de conștientizare a populației despre beneficiile vaccinărilor și imunizarea pe tot parcursul vieţii, atât a copiilor și adolescenţilor, cât şi adulţilor. 3. La 25 aprilie 2017 este marcată Ziua Mondială de combatere a Malariei.

Pregătirea cadrelor științifice, abordată la o nouă ședință a consiliului științific CNSP

La 18 aprilie curent a avut loc ședinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP), care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni ce ţin de pregătirea cadrelor științifice. Astfel, dl Serghei Vîrlan, cercetător științific în medicină în Laboratorul științific Igiena radiațiilor și radiobiologie, a prezentat audienței rezultatele finale ale cercetărilor științifice, efectuate în cadrul tezei de doctorat „Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizante”, realizată sub conducerea dlui Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ., și dnei Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc. Prealabil, teza a fost examinată de referenții, d.d. Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ., și Ovidiu Tafuni, dr.șt.med., conf.univ., care au prezentat referințele în cauză. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea studiului, abordarea metodologică, volumul impunător de investigații, noutatea științifică a studiului șisemnificația aplicativă a rezultatelor obținute, fiind prezentate și unele propuneri concrete pentru îmbunătățirea textului tezei.

con4

con5

con3

con2

con1

con6

 

De asemenea, au fost examinate și aprobate materialele pentru prezentare la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare în vederea prelungirii abilitării cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat/postdoctorat ale dlui Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ.

A fost audiată informaţia privind Hotărârea AGEPI nr.8667 din 17.03.2017 de acordare a brevetului de invenție pentru „Tulpina de fungi Rhizopus stolonifer pentru biodegradarea compușilor cobaltului și nichelului” – autori: Corețchi Liuba, Plăvan Irina, Bahnarel Ion. Consiliul științific a luat act de informație și a recomandat autorilor a sesiza în termen rezonabil Consiliul științific (dl Iurie Pînzaru), și Serviciul Economie, finanţe şi evidenţă contabilă (dna Ecaterina Zazuc), privind taxele de eliberare și menținere în vigoare a brevetului.

Serviciul de presă și relații cu publicul  022574700

Pentru mai multe informații  apelați la tel. 022574-570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.