1. Stimați colegi din mass-media! Pentru a face cunoștință cu ghidul metodic privind atribuțiile și competențele instituțiilor din cadrul SSSSP accesați Scrisoare mass-media 2017. Va chemăm la colaborare transparentă și constructivă! 2. În Republica Moldova, în perioada 24 - 30 aprilie 2017, se desfășoară Săptămâna Europeană a Imunizărilor, cu sloganul Vaccinurile funcționează. În cadrul evenimentului, vor fi organizate activități de informare și implicare a publicului larg în conjugarea eforturilor și amplificarea luptei împotriva bolilor prevenibile prin imunizări, înlăturarea lacunelor persistente în acoperirea vaccinală, încurajarea promovării imunizării prin creșterea gradului de conștientizare a populației despre beneficiile vaccinărilor și imunizarea pe tot parcursul vieţii, atât a copiilor și adolescenţilor, cât şi adulţilor. 3. La 25 aprilie 2017 este marcată Ziua Mondială de combatere a Malariei.

Realizarea Programului național privind controlul alcoolului  examinată în ședința Consiliului Național pentru coordonare.

La 09.02.2017, specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au participat la ședința Consiliului pentru coordonarea Programului național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020. În cadrul ședinței au fost abordate aspectele ce țin de activitatea autorităților publice centrale, responsabile pentru implementarea … Detalii →

La CNSP și-a desfășurat lucrările adunarea de totalizare a activităților în 2016 și trasate sarcini pentru anul 2017

La 24.02.2017, în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP)  a avut loc adunarea de totalizare a activităților realizate în anul 2016 și sarcini pentru anul 2017. La adunare au fost invitați și au participat membrii colectivului CNSP- directorii adjuncți, … Detalii →

Privind supravegherea epizootologică în 2016 şi măsurile de prevenire a zooantroponozelor în 2017

Supravegherea epizootologică a surselor/rezervorilor și vectorilor maladiilor zooantroponoze, precum și a circulației agenților patogeni respectivi, reprezintă un compartiment de bază care permite detectarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și argumentarea măsurilor de prevenire și protecție ce se impun. … Detalii →

Situația epidemiologică prin gripă, infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și infecții respiratorii acute severe (SARI) – săptămâna 08/2017 (20-26.02.17)

Conform datelor Flu News Europe, în săptămâna 07/2017, activitatea gripală de intensitate înaltă a fost înregistrată în 3 țări (Germania, Grecia și Slovacia). În 18 țări a fost raportată o activitate gripală de nivel mediu. Majoritatea virusurilor detectate au fost … Detalii →

O agendă cuprinzătoare – Consiliul ştiinţific al CNSP într-o nouă ședință

Pe 21 februarie 2017 a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni ce țin de pregătirea cadrelor științifice. Astfel, doctoranda a. III de studii, dna Mariana Apostol, … Detalii →

Privind situația epidemiologică prin gripă, infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și infecții respiratorii acute severe (SARI), spt.07/2017 (13.02-19.02.17)

Conform datelor Flu News Europe, în săptămâna 06/2017, activitatea gripală de intensitate înaltă a fost înregistrată în 4 țări (Germania, Grecia, Ungaria și Slovacia). În 20 țări a fost raportată o activitate gripală de nivel mediu. Majoritatea virusurilor detectate au … Detalii →

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.