În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

ORDINE ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

Dispozitia 586 d din 20.09.2017

ordinul_nr._824_din_31.10.11

ordin_nr._366_din_30.10.2009

ordin 780 10.10.2017 vaccinare 2017-2018

Ordin 80 23.01.2018

Ordin nr. 829 al MS din 26.10.16 cu privire la implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 1000 din 23.08.2016 cu privire la aprobarea Programului național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020

Ordin nr. 360 al MS din 18.05.16 cu privire la aprobarea regulamentului și Organigramei CNSP

Ordin nr.361 din 15.05.2017 Cu privire la monitorizarea situatiei epizootologice la zooantroponoze

Ordin nr. 906 al MS din 30.11.2015 cu privire la notificarea și cercetarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică

Dispoziție nr. 231 din 11.04.2017 a MS cu privire la desfășurarea Săptămânii Europene a Imunizărilor

Ordin nr. 186, nr. 17 din 7.03.2017 al MS și ANSA cu privire la evaluarea respectării legislației sanitare și pentru siguranța alimentelor în instituțiile de educației timpurie și de învățămînt primar, gimnazial, și liceal

Ordin nr. 607 din al MS 25.07.2016 Cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 819 din 01.07.2016

Hotărîre MS nr. 4 din 30.10.2015 Cu privire la aprobarea și implementarea Ghidului practic “Evaluarea nivelului de vibrație locală la locurile de muncă și măsurile profilactice”

Ordin nr. 1274 al MS din 17.11.2014 privind punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului nr. 362 din 27.05.2014 “Cu privire la aprobarea cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz “

Ordin nr. 882  al MS din 07.08.2013 privind optimizarea supravegherii de stat a sănătății publice în domeniul factorilor vibroacustici din mediul ocupațional și ambiant.

Ordin nr. 444 al MS din 13.06.2016 Cu privire la punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului nr. 589 din 12.05.2016 “Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrații mecanice”

Ordin nr. 482 al MS din 20.06.2016 cu privire la punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului nr. 584 din 12.05.2016 “Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare”

Ordin nr. 51 al MS din 24.01.2014 cu privire la realizarea  Hotărîrii Guvernului nr. 1063 din 16.09.2016

Ordin nr. 512 al MS din 12.06.2014 cu privire la realizarea  Hotărîrii Guvernului nr. 949 din 25.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă

Ordin nr. 646 al MS din 15.07.2014 despre studiul calității apelor de suprafață în Republica Moldova

Ordin Nr.325 al MS din 04.04.12  Cu privire la punerea în aplicare a cerințelor minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

Ordin  Nr.1334 al MS din 21.11.13 Cu privire la punerea în aplicare a cerințelor minime de securitate și sănătate lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

Ordin Nr.1347 al MS din 27.11.13 Cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului sanitar privind  cerinţele de sănătate  şi securitate pentru  asigurarea  protecţiei lucrătorilor  împotriva riscurilor  legate  de  prezenţa  agenţilor chimici la locul de muncă

Ordin  nr. 884 al MS din 29.10.2015  Cu privire la implementare a HG nr.606 din 02.09.2015 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere

Ordin nr. 1013 al MS din 16.12.2016  Cu privire la punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului  nr.1025 din 07 septembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc 

Ordin nr. 97 al MS din 14.02.2017  Cu privire la realizarea Hotărârii Guvernului nr.1282 din 29 noiembrie 2016

Ordin nr. 482 al MS din 20.06.2016 Cu privire la punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului  nr.584 din 12 mai 2016 ”Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare”

Hotărîre a Medicului Șef Sanitar de Stat  Nr. 3 din 25.11.16 Evaluarea igienică a iluminatului la locurile de muncă

Hotărîre a Medicului Șef Sanitar de Stat  nr.01.10.32.3-1 din 10.03.2008  Indicaţii metodice „Evaluarea igienică a factorilor mediului ocupaţional şi a procesului de muncă. Criteriile igienice de clasificare a condiţiilor de muncă”

Ordinul MS nr.9 din 06.01.2006 ”Cu privire la nimicirea inofensivă a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat, contrafăcute, cu deficiențe de calitate sau fără documente de origine(însoțire)

Ordinul MS nr.51 din 16.02.2009 ”Cu privire la supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale”

Ordinul MS nr.811 din 16.08.2012 ”Cu privire la realizarea HG nr.504, din 12.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea și exploatarea farmaciilor și depozitelor farmaceutice”

Ordin nr.632 din 14.09.2010 ”Cu privire la realizarea HG 663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare”

Ordin nr.164 din 21.02.2013 ”Privind  supravegherea epidemiologică a tifosului exantematic, măsurile de combatere și profilaxie a pediculozei”

Ordin nr.652 din 06.06.2013 ”Cu privire la implimentarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în RM pentru anii 2013-2017”

Ordin nr.809 in 05.11.2015 ”Cu privire la realizarea Hotărîrii Colegiului MS nr.7 din 27.10.2015”

Ordin nr.765 din 30.09.2015 cu privire la aprobarea Ghidului Siguranța injecțiilor.

 

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.