• La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.

Medicii-șefi ai centrelor de sănătate publică cu laboratoare de performanță convocați în ședința la CNSP cu participarea viceministrului sănătății Aliona Serbulenco

sedintaÎntru executarea prevederilor Dispoziției Ministerului Sănătății nr.477 din 06.07.2017, „Cu privire la evaluarea CSP cu laboratoare de performanță”, precum şi asigurarea funcționalității CSP cu laboratoare de performanță în cadrul reformei Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (SSSSP), pe 19 iulie 2017 în incinta CNSP a fost organizată  ședința de totalizare a rezultatele activității CSP – urilor cu laboratoare de performanță de la inițierea reformei Serviciului de laborator cu participarea medicilor-șefi și șefilor de laboratoare.

Ședință a fost moderată de Viceministrul Sănătății dna Aliona Serbulenco și directorul general al CNSP dl Iurie Pînzaru.

 

sedinta1sedinta3

În cadrul sesiunii a fost prezentat raportul privind rezultatele evaluării activității CSP cu laboratoare de performanță. Au fost abordate problemele ce țin de activitatea CSP cu laboratoare de performanță referitor la planificare, elaborarea și coordonarea planurilor, analiza datelor; transportarea probelor și funcționalitatea punctelor de colectare a probelor; structura investigațiilor de laborator și contractarea serviciilor cu IMSP SR, CS, AMP, ANSA, alte organizații; problema asigurării cu cadre (studii superioare și medii de specialitate), implementarea echipamentelor achiziționate în cadrul proiectelor cu suportul UE și proiectului JICA, posibilitățile de utilizare și mentenanța, precum și sursele de finanțare pentru asigurarea activității de laborator.

La încheierea ședinței au fost formulate concluzii şi propuneri de fortificare și extindere a capacităţilor pentru activităţile de laborator precum și de colaborare cu IMSP în probleme de diagnosticare a bolilor prin confirmare de laborator.

Serviciul de presă și relații cu publicul CNSP

tel.: 022 374 273

Pentru detaliere contactați

tel.: 022 574-629

 

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.