La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

Medicii igieniști, specialiști în domeniul siguranței alimentelor, convocați la „Ziua specialistului”

1505În conformitate cu Dispoziția Ministerului Sănătății nr.288d din 28.04.2017, Programului de activitate al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP) pentru anul 2017, precum şi în scopul asigurării implementării eficiente a actelor normative în domeniul siguranței alimentelor, în incinta CNSP, pe 12 mai 2017 s-a desfășurat „Ziua specialistului” pentru medicii igieniști, specialişti în siguranța alimentelor din Centrele de Sănătate Publică teritoriale.

Conform agendei, la întrunire au fost puse în discuție problemele ce țin de supravegherea de stat a sănătății publice în domeniul siguranței alimentelor, planificarea controalelor și testărilor de laborator a produselor alimentare conform prevederilor actelor normative în vigoare. Au fost prezentate actele normative recent aprobate, inclusiv Regulamentul sanitar privind enzimele alimentare.

15051 15052

 

La capitolul Activități intersectoriale au fost puse în discuție Acordul de colaborare între Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor „Cu privire la fortificarea măsurilor de prevenire și control al salmonelozelor, toxiinfecțiilor alimentare și altor boli diareice acute cu calea alimentară de transmitere”.

În cadrul sesiunii au fost prezentate rapoarte privind noile abordări în supravegherea sanitară a obiectelor și materialelor în contact cu produsele alimentare, controlul de laborator al produselor alimentare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și domeniile de competență a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (SSSSP).

La finalul evenimentului au avut loc discuții și dezbateri referitor la problemele cu care se confruntă specialiștii în cadrul supravegherii de stat a sănătății publice în domeniul siguranței alimentelor și deficiențele în implementarea în practică a actelor normative, inclusiv a celor nou aprobate. De asemenea, au fost formulate concluziile de rigoare și înaintate propuneri de soluționare a problemelor persistente în activitate.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii apelați la tel.:022574549

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.