În perioada 1-31 mai 2017, în republică s-a desfășurat Lunarul național de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicațiilor alimentare și holerei.       În perioada 25 – 31 mai 2017, în republică au fost organizate și desfășurate acțiuni de comunicare, informare și educare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun! La  31 mai 2017 s-a înplinit exact un an de la intrarea în vigoare a articolului 26 al Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului,  de implementare a prevederilor de interzicere a fumatului în toate spațiile publice închise și semiînchise, și la locurile de muncă. Scopul acestor prevederi legale este de a proteja sănătatea populației de efectele dăunătoare ale fumului de țigară.În Republica Moldova, în acest context, acțiunile de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun s-au organizat și desfășurat sub sloganul „Moldova iese din fum. Un an de succese și provocări”.

Medicii igieniști, specialiști în domeniul siguranței alimentelor, convocați la „Ziua specialistului”

1505În conformitate cu Dispoziția Ministerului Sănătății nr.288d din 28.04.2017, Programului de activitate al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP) pentru anul 2017, precum şi în scopul asigurării implementării eficiente a actelor normative în domeniul siguranței alimentelor, în incinta CNSP, pe 12 mai 2017 s-a desfășurat „Ziua specialistului” pentru medicii igieniști, specialişti în siguranța alimentelor din Centrele de Sănătate Publică teritoriale.

Conform agendei, la întrunire au fost puse în discuție problemele ce țin de supravegherea de stat a sănătății publice în domeniul siguranței alimentelor, planificarea controalelor și testărilor de laborator a produselor alimentare conform prevederilor actelor normative în vigoare. Au fost prezentate actele normative recent aprobate, inclusiv Regulamentul sanitar privind enzimele alimentare.

15051 15052

 

La capitolul Activități intersectoriale au fost puse în discuție Acordul de colaborare între Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor „Cu privire la fortificarea măsurilor de prevenire și control al salmonelozelor, toxiinfecțiilor alimentare și altor boli diareice acute cu calea alimentară de transmitere”.

În cadrul sesiunii au fost prezentate rapoarte privind noile abordări în supravegherea sanitară a obiectelor și materialelor în contact cu produsele alimentare, controlul de laborator al produselor alimentare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și domeniile de competență a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (SSSSP).

La finalul evenimentului au avut loc discuții și dezbateri referitor la problemele cu care se confruntă specialiștii în cadrul supravegherii de stat a sănătății publice în domeniul siguranței alimentelor și deficiențele în implementarea în practică a actelor normative, inclusiv a celor nou aprobate. De asemenea, au fost formulate concluziile de rigoare și înaintate propuneri de soluționare a problemelor persistente în activitate.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii apelați la tel.:022574549

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.