Fie ca sărbătorile de iarna să Vă aduca pace in suflet, mult noroc in acțiune, planuri grandioase în rațiune și multa iubire in inimă! Un An Nou alături de cei dragi si apropiati sufletește. La Mulţi Ani!

Mai multe proiecte de monografii, ghiduri, indicaţii metodice, proiecte de teme de doctorat, precum şi solicitarea instituirii Consiliului ştiinţific specializat ad hoc de susţinere a tezelor de doctorat, examinate la şedinţa Consiliului ştiinţific al CNSP

La 28 decembrie curent, a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, la care, conform agendei, s-au examinat un şir de chestiuni, precum: proiectele monografiilor: „Igiena muncii şi starea de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii”, autor – dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., referenţi: dl Gheorghe Ostrofeţ, dr.hab.şt.med., prof.univ. şi dl Victor Pântea, dr.hab.şt.med., prof.univ.; „Fungii şi rezistenţa la antimicotice – preocupare actuală pentru comunitatea medicală”, autor – dna Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cercet., referenţi: dl Vladimir Nahaba, dr.şt.med., conf.univ., dna Natalia Florea, dr.şt.med., conf.univ. şi dl Iulian Oltu, dr.şt.med.; proiectele temelor şi conducătorilor de doctorat pentru anul de studii 2018-2019: „Studierea cu estimarea seroprevalenţei hepatitei virale E în populaţie şi identificarea factorilor de risc”, conducător de doctorat – dl Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ. şi „Estimarea igienică a factorilor de risc în întreprinderile de producere a mobilei şi măsuri de reducere a impactului pentru sănătate”, conducător de doctorat – dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ.; Indicaţiile metodice „Diagnosticul de laborator al infecţiei determinate de Clostridium botulinum”, autori – specialiştii CNSP: d.d. Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cercet., Vera Melnic, medic bacteriolog, Ecaterina Culibacinaia, medic bacteriolog, Victoria Burlacu, biolog, Daria Antonova, medic bacteriolog, referenţi: dl Valeriu Rudic, dr.hab.şt.med., prof.univ., academician; dna Greta Balan, dr.şt.med., conf.univ.; Ghidul „Promovarea sănătăţii în prevenirea bolilor netransmisibile”, autori – d.d. Raisa Russu-Deleu, dr.şt.med., conf.univ., Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ., Vladimir Bernic, dr.şt.med., conf.cercet., referenţi: dl Oleg Lozan, dr.hab.şt.med., prof.univ.; dna Nina Iziumov, dr.şt.med., conf.cercet.; Solicitarea instituirii Consiliului ştiinţific specializat ad hoc de susţinere a tezelor de doctorat „Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii de mediu şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate”, autor – dna Elena Jardan, cercetător ştiinţific stagiar în medicină şi „Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic”, autor – dna Marina Lupu, cercetător ştiinţific stagiar în medicină; Ghidul „Opţiuni pentru îmbunătăţirea sistemului de sanitaţie în şcolile şi grădiniţele din mediul rural din Republica Moldova”, autori – dl Ion Şalaru, dna Corina Andronic, referenţi: dl Serghei Cebanu, dr.şt.med., conf.univ. şi dna Mariana Tutunaru, dr.şt.med.; Chestionarul privind măsurarea radonului în locuinţe şi clădiri publice (şcoli, grădiniţe etc.), autori – specialiştii Laboratorului ştiinţific Igiena radiaţiilor şi radiobiologie.
În rezultatul dezbaterilor de rigoare, proiectele prezentate în cadrul şedinţei au fost acceptate şi aprobate cu majoritatea voturilor..
consiliu

cons 2 cons 3 cons 4 cons 5cons6ccons7

 

 

 

 

 

 

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022574700
Pentru mai multe informaţii apelaţi la tel. 022574-570

© 2018 Centrul Național de Sănătate Publică.