La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

La Consiliului ştiinţific al CNSP a fost examinată realizarea cercetărilor în cadrul proiectelor instituţionale

În conformitate cu Planul de activitate,  pe 24 octombrie 2017 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP), pe agenda căreia a fost examinarea realizării planului de cercetări, efectuate în cadrul proiectelor instituţionale, cu termenul de realizare pentru anii. 2015-2018: „Managementul supravegherii sănătăţii publice în condiţii de asociere comunitară a ţării”, director de proiect – dl Valeriu Pantea, dr. şt. med., conf.cercet., şi „Estimarea igienică a factorilor de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale”, director de proiect – dl Grigore Friptuleac, dr. hab. şt. med., prof.univ.

În cadrul ședinței, rezultatele cercetărilor științifice efectuate conform prevederilor planului, au fost aprobate unanim.

conscons2

cons1

cons5

cons3cons4

În continuare, Consiliul ştiinţific a examinat și aprobat:

– propunerile Seminarului ştiinţific de profil privind modificarea componenţei nominale a Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc, şi a referenţilor oficiali, pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale „Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizante”, de către dl Serghei Vîrlan, cercetător ştiinţific în medicină;

– materialele dosarelor privind conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător, dnei Nina Iziumov, dr.şt.med., şi d-lui Vladimir Bebîh, dr.şt.med.;

– Actul despre rezultatele verificării volumului şi veridicităţii materialului primar referitor la teza de doctor în medicină „Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii de mediu şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate” , a dnei Elena Jardan, cercetător ştiinţific stagiar în medicină, laboratorul Pericole chimice şi toxicologie.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022 574 700

Pentru informaţii suplimentare, apelați la tel.: 022 574-570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.