La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

La CNSP a demarat cursul de instruire a examinatorilor în cadrul Studiului național privind obezitatea la copii, COSI 2017

atelier1În conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 650 din 10.08.2017 „Cu privire la implementarea Studiului național privind dezvoltarea fizică a copiilor”  și Dispoziției nr.669 din 17.10.2017,  la Centrul Național de Sănătate Publică, pe data de 3 noiembrie curent a demarat cursul de instruire a examinatorilor, care va dura 2 zile.

Scopul Studiului național privind dezvoltarea fizică a copiilor este de a colecta, analiza, interpreta și difuza informații descriptive pentru monitorizarea greutății corporale în exces în scopul adoptării celor mai bune politici – programe și planuri de acțiuni de îmbunătățire a sănătății copiilor.

Obiectivul Studiului este de a măsura, într-o nouă probă în secțiune transversală a copiilor din clasele I și II:

  • greutatea corporală, înălțimea corpului, indicele de masa corporala (IMC);
  • prevalența greutății subponderală, normală, excesul de greutate, obezitatea, mediana IMC si valoarea medie a IMC;
  • schimbări de timp în prevalența excesului de greutate și a obezității și valoarea medie a IMC în raport cu cohorta anterioară de copii de aceeași vârsta, și
  • unele caracteristici a școlii privind nutriția și caracteristicile activității fizice de mediu școală.

Conform agendei, în cadrul cursului participanților le sunt prezentate obiectivele studiului şi a sistemului de supraveghere cu prezentarea generală a Protocolului studiului; modul de organizare a studiului la nivel teritorial, divizarea responsabilităţilor şi orarul de colectare a datelor; descifrarea chestionarului pentru şcoli şi metodologia de colectare a datelor, inclusiv forma de interacţiune cu aceste instituții; descifrarea chestionarului pentru familie, inclusiv interacţiunea cu părinţii; instrucţiuni privind intervievarea, înregistrarea răspunsurilor şi verificarea formularelor; instrucţiuni privind efectuarea măsurătorilor antropometrice, înregistrarea datelor şi calibrarea instrumentelor şi păstrarea acestora.

 

atelier4atelier5

 

atelier3atelier2

În cadrul zilei a doua, participanții vor fi repartizați în grupe pentru a efectua  în echipe exerciţii practice de intervievare şi efectuare a măsurătorilor (lucru în perechi) cu evaluarea în continuare a rezultatelor completării chestionarelor şi efectuării măsurătorilor (comparaţie între 2 grupuri) şi prezentarea rezultatelor.

La finalizarea lucrărilor cursului de instruire vor fi repartizate materialele și instrumentele necesare pentru realizarea Studiului în teren, concluzii de totalizare, precum și anunțarea orarului integral al studiului la nivel teritorial.

Cu prezentări și informații privind organizarea studiului participă reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Daniela Demișcan, șef Direcție Sănătate Publică;  OMS Moldova, dna Angela Ciobanu; USMF Nicolae Testemițanu, dna Galina Obreja și ai  Centrului Național de Sănătate Publică, dl Ion Șalaru, director adjunct, Natalia Silitrari, șef Centru Promovarea sănătății și comunicare, Coordonator național al Studiului.

Studiul propriu-zis va fi realizat în majoritatea raioanelor și municipiilor republicii, va include circa 8000 elevi din clasele I și II (de vârsta de 7-8 ani) și se va desfășura în perioada 06-24 noiembrie 2017. Rezultatele studiului vor fi evaluate și lansate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în primul semestru al anului 2018.

Serviciu de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii,  apelați la tel.:022574683; 022574677

 

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.