În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

Pînzaru Iurie

Pinzaru_Web

Director general, adjunct al medicului-șef sanitar de stat al Republicii Moldova

PÎNZARU IURIE VASILE
DATA NAŞTERII: 30 noiembrie 1958
LOCUL NAŞTERII: s.Ţîpleţeşti, raionul Sîngerei CETĂŢENIA: Republicii Moldova NAŢIONALITATEA: moldovean
STAREA CIVILĂ: căsătorit, doi copii
STUDII:
 primare: Şcoala de 8 ani s. Ţîpleţeşti, 1966-1974;
medii: Şcoala medie feroviară nr. 4 or Bălţi, 1974-1976;
universitare: Institutul de Stat de Medicină din or. Chişinău, Facultatea sănitarie şi igienă ( medicină preventivă), 1980-1986, (Diplomă de Medic igienist, epidemiolog-seria KB nr.587457);
 postuniverstare:
„Probleme actuale şi supravegherea sanitară în igiena alimentaţiei” (09 09.-25. 10.2002)- perfecţionare tematică;
„Managementul general” (26.09-08.10.2005 şi 24.10-05.11.2005), perfecţionare tematică;
„Monitoringul socio-igienic şi supravegherea sănătăţii, epidemiologia bolilor netransmisibile”, 03.04-19.04.2006;
„Supravegherea sanitară preventivă”, 05.03-06.04.2007.
TITLURI
Doctor în medicină (Diploma seria DR nr.1091 din 19.11.2009).
Master în Managementul Sănătăţii Publice (Diplomă seria SP nr. 000136 din 10.11.2011).
Conferenţiar universitar (din anul 2015).

STAGIERI
▪ Community Connections: Combaterea Corupţiei în cadrul Autorităţilor de control, SUA, 2007;
▪ Managementul spitalelor, Malestroit, Franţa, 2010;
▪ Pregătirea profesională în sarcinile legate de procesul de armonizare a managementului substanţelor chimice din Republica Moldova la legislaţia UE şi la alte standarde internaţionale, Lodz, Polonia, 21-27.09.2014 şi 17-28.11.2014.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
10.09.1976-10.01.1977 – muncitor la Combinatul de zahăr din Alexandreni, raionul Sîngerei;

04.05.1977-03.05.1979 – Serviciul militar;
10.09.1979-27.11.1979 – muncitor la Uzina de tractoare din Chişinău;
01.12.1979 – cursuri pregătitoare la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău;
01.09.1980-27.06.1986 – studii la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău;
01.08.1986 – medic igienist igiena alimentaţiei, Centrul de Igienă şi Epidemiologie (CIE) Căinari;
22.05.1989 – şef secţie igienă, CIE Căinari;
26.08.1989 – medic şef al CIE Căinari şi medic şef sanitar de stat al raionului;
06.09.1999-11.08.2003 – director , Centrul de Medicină Preventivă Judeţean (CMPJ) Tighina;
11.08.2003-01.06.2005 – şef Direcţie Medicină Preventivă, Ministerul Sănătăţii (concomitent medic şef adjunct sanitar de stat al Republicii Moldova);

01.06.2005 – vicedirector, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP);
26.04.2006 – 23.08.20010 – medic şef, Centrul de Medicină Preventivă municipal (CMPM) Chişinău şi concomitent medic şef sanitar de stat al mun. Chişinău;
23.08.2010 – 11.02.2014 – vicedirector, Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP), concomitent medic şef adjunct sanitar de stat al Republicii Moldova
11.02.2014 – 18.04.2016 – şef Centru Siguranţă Chimică şi Toxicologie, CNSP;
18.04.2016- prezent – director general, CNSP şi concomitent adjunct al medicului şef sanitar de stat al Republicii Moldova.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
– elaborate de sine stătător şi coautorii şi publicate peste 100 de articole ştiinţifice şi ştiinţifico-practice, materiale analitice etc.

CATEGORII DE CALIFICARE:
• Categorie superioară în igiena generală (ordinul MS RM nr.1545-p din 24.12.2013)

MENŢIUNI
• 2001, Diploma Preturii Judeţului Tighina;
• 2003, Diploma Ministerului Sănătăţii;
• 2006, Diplomă, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă;
• 2007, Diplomă de onoare, Consiliul Municipal Chişinău, pretura sectorului Râşcani;
• 2008, Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova;
• 2008, Diplomă, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă;
• 2009, Diplomă, Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău;
• 2013, Diplomă, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

ACTIVITĂŢI ÎN ALTE SOCIETĂŢI

◄ Membru, Comisia de atestare a medicilor igienişti;
◄ Membru, Directoratul Societăţii igieniştilor din RM;
◄ Redactor şef, al Buletinul informaţional al Serviciului Sanitaro-Epidemiologic din municipiul Chişinău, iar din 2011 al Revistei Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice din Republica Moldova „Cronica Sănătăţii Publice”;
◄ Președinte al Consiliului Ştiinţific al CNSP.
Căsătorit: are 2 copii DATE DE CONTACT:
TEL.: 022574501; mobil-069455553
E-mail: iurie.pinzaru@cnsp.md

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.