• La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.

Pînzaru Iurie

Pinzaru_Web

Director general, adjunct al medicului-șef sanitar de stat al Republicii Moldova

PÎNZARU IURIE VASILE
DATA NAŞTERII: 30 noiembrie 1958
LOCUL NAŞTERII: s.Ţîpleţeşti, raionul Sîngerei CETĂŢENIA: Republicii Moldova NAŢIONALITATEA: moldovean
STAREA CIVILĂ: căsătorit, doi copii
STUDII:
 primare: Şcoala de 8 ani s. Ţîpleţeşti, 1966-1974;
medii: Şcoala medie feroviară nr. 4 or Bălţi, 1974-1976;
universitare: Institutul de Stat de Medicină din or. Chişinău, Facultatea sănitarie şi igienă ( medicină preventivă), 1980-1986, (Diplomă de Medic igienist, epidemiolog-seria KB nr.587457);
 postuniverstare:
„Probleme actuale şi supravegherea sanitară în igiena alimentaţiei” (09 09.-25. 10.2002)- perfecţionare tematică;
„Managementul general” (26.09-08.10.2005 şi 24.10-05.11.2005), perfecţionare tematică;
„Monitoringul socio-igienic şi supravegherea sănătăţii, epidemiologia bolilor netransmisibile”, 03.04-19.04.2006;
„Supravegherea sanitară preventivă”, 05.03-06.04.2007.
TITLURI
Doctor în medicină (Diploma seria DR nr.1091 din 19.11.2009).
Master în Managementul Sănătăţii Publice (Diplomă seria SP nr. 000136 din 10.11.2011).
Conferenţiar universitar (din anul 2015).

STAGIERI
▪ Community Connections: Combaterea Corupţiei în cadrul Autorităţilor de control, SUA, 2007;
▪ Managementul spitalelor, Malestroit, Franţa, 2010;
▪ Pregătirea profesională în sarcinile legate de procesul de armonizare a managementului substanţelor chimice din Republica Moldova la legislaţia UE şi la alte standarde internaţionale, Lodz, Polonia, 21-27.09.2014 şi 17-28.11.2014.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
10.09.1976-10.01.1977 – muncitor la Combinatul de zahăr din Alexandreni, raionul Sîngerei;

04.05.1977-03.05.1979 – Serviciul militar;
10.09.1979-27.11.1979 – muncitor la Uzina de tractoare din Chişinău;
01.12.1979 – cursuri pregătitoare la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău;
01.09.1980-27.06.1986 – studii la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău;
01.08.1986 – medic igienist igiena alimentaţiei, Centrul de Igienă şi Epidemiologie (CIE) Căinari;
22.05.1989 – şef secţie igienă, CIE Căinari;
26.08.1989 – medic şef al CIE Căinari şi medic şef sanitar de stat al raionului;
06.09.1999-11.08.2003 – director , Centrul de Medicină Preventivă Judeţean (CMPJ) Tighina;
11.08.2003-01.06.2005 – şef Direcţie Medicină Preventivă, Ministerul Sănătăţii (concomitent medic şef adjunct sanitar de stat al Republicii Moldova);

01.06.2005 – vicedirector, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP);
26.04.2006 – 23.08.20010 – medic şef, Centrul de Medicină Preventivă municipal (CMPM) Chişinău şi concomitent medic şef sanitar de stat al mun. Chişinău;
23.08.2010 – 11.02.2014 – vicedirector, Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP), concomitent medic şef adjunct sanitar de stat al Republicii Moldova
11.02.2014 – 18.04.2016 – şef Centru Siguranţă Chimică şi Toxicologie, CNSP;
18.04.2016- prezent – director general, CNSP şi concomitent adjunct al medicului şef sanitar de stat al Republicii Moldova.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
– elaborate de sine stătător şi coautorii şi publicate peste 100 de articole ştiinţifice şi ştiinţifico-practice, materiale analitice etc.

CATEGORII DE CALIFICARE:
• Categorie superioară în igiena generală (ordinul MS RM nr.1545-p din 24.12.2013)

MENŢIUNI
• 2001, Diploma Preturii Judeţului Tighina;
• 2003, Diploma Ministerului Sănătăţii;
• 2006, Diplomă, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă;
• 2007, Diplomă de onoare, Consiliul Municipal Chişinău, pretura sectorului Râşcani;
• 2008, Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova;
• 2008, Diplomă, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă;
• 2009, Diplomă, Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău;
• 2013, Diplomă, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

ACTIVITĂŢI ÎN ALTE SOCIETĂŢI

◄ Membru, Comisia de atestare a medicilor igienişti;
◄ Membru, Directoratul Societăţii igieniştilor din RM;
◄ Redactor şef, al Buletinul informaţional al Serviciului Sanitaro-Epidemiologic din municipiul Chişinău, iar din 2011 al Revistei Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice din Republica Moldova „Cronica Sănătăţii Publice”;
◄ Președinte al Consiliului Ştiinţific al CNSP.
Căsătorit: are 2 copii DATE DE CONTACT:
TEL.: 022574501; mobil-069455553
E-mail: iurie.pinzaru@cnsp.md

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.