Informații utile

Informații utile

Pe data de 18.04.2018, ora 15:00, în incinta Centrului Național de Sănătate Publică, etajul 1 va avea loc Seminarul știinţific de profil 331. Sănătate publică;  333. Sănătate ocupaţională şi biomedicină socială; Specialitatea: 331.02. Igienă; 331.04. Modul sănătos de viaţă şi educaţie pentru sănătate; 333.01. Igiena muncii.

Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale a Dlui Plăcintă Gheorghe, Catedra de  boli infecțioase, USMF „Nicolae Testemițanu” cu tema „ Toxocaroza: aspecte medico-sociale; manifestări clinico-evolutive; conduita managerială şi terapeutică” (specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală; 331.03 – Medicină socială şi management).

LISTA ACTELOR DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE

ÎN AJUTORUL DOCTORANZILOR

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.