La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

În opinia unanimă a vizitatorilor Ziua uşilor deschise la CNSP cu genericul: „CNSP LA STRAJA SĂNĂTĂŢII PUBLICE”,, a fost un succes

poza

Sincer, după agenda promiţătoare anunţată din timp pentru Ziua uşilor deschise la centrul Naţional de Sănătate Publică (vezi site-ul cnsp.md) joi, către ora anunţată de începere – 10.00, orice posibile urme fireşti ale temerilor trăite de gazde s-au spulberat imediat şi iremediabil. A sosit şi mass-media, din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, academician, doctor habilitat în fizică, profesor universitar, savanţi şi cadre profesorale de la USMF „Nicolae Testemiţanu”, şi evident că numeroşi colegi din prestigioase instituţiile medicale republicane, cât şi de sănătate publică municipale şi teritoriale, oaspeţi colegi din România.

11Adresându-se către cei prezenţi cu un cuvânt de salut, dl Iurie Pînzaru, director general al CNSP, a menţionat:

– Fiecare dintre dumneavoastră şi colegii dumneavoastră trebuie să cunoască cu ce se ocupă CNSP, fiindcă deseori această instituţie este confundată în ce priveşte funcţiile cu ale celor 36 centre de sănătate publică teritoriale.  Prin tradiţie mentală în mediul pululației şi nu doar, mai suntem percepuţi aidoma sanepidurilor de altădată, ceea ce e parte din istoria anterioară şi firesc că ţine de domeniul trecutului, colectivul CNSP având în Sistemul Supravegherii de Stat a Sănătăţii Publice misiuni şi funcţii adaptate din ce în ce mai mult la rigorile şi practicile europene şi mondiale de activitate în domeniu.

Prin urmare, astăzi dorim să demonstrăm o dată în plus că nu avem funcţii de control, ci de supraveghere, promovare, monitorizare a sănătăţii, de prevenire a maladiilor transmisibile şi a celor netransmisibile, iar o componentă aparte pe lângă vastul sector practic, care se cere de remarcată în mod deosebit, extrem de importantă pentru noi, este cea ştiinţifică.

Pe măsura posibilităţilor unei „Zile a uşilor deschise” veţi face cunoştinţă măcar cu o serie de rezultate, realizări izbutite de CNSP în ultimii ani, dovadă fiind Premiile de Stat, distincţiile decernate, diplomele şi medaliile cucerite la diferite foruri expoziţii ştiinţifice, inclusiv peste hotarele ţării.

Este a doua ediţie a Zilei uşilor deschise la CNSP şi întru a-i imprima un plus de transparenţă, vă oferim posibilitatea vizitării laboratoarelor cu înalt nivel de securitate, precum  Laboratorul bolilor extrem de contagioase. Veţi putea vizita vivariul în care se efectuează pe animale investigaţiile toxicologie, fiind şi unicul laborator din ţară de toxicologie experimentală care se ocupă de problema în cauză. Despre acestea şi multe alte aspecte ale activităţii întru siguranţa statului în domeniu, sunt gata să vă povestească, să răspundă la întrebări directorii adjuncţi, şefii de subdiviziuni, specialiştii CNSP.

Mulţumim pentru faptul că aţi venit şi vă dorim succes.

12 13

 

14 15

16 17

 

De menţionat că pe durata a circa a trei ore oaspeţii şi-au realizat programul şi satisfăcut curiozitatea asistaţi în calitate de ghizi la adresele indicate mai sus de către directorul adjunct CNSP dna Ala Halacu, dar şi vizitând Depozitul naţional de vaccinuri, având răspunsuri din partea directorului adjunct dl Nicolae Furtună, cu explicaţiile de rigoare venind de fiecare dată specialiştii versați în materie dnii Anatolie Melnic, şef Centru probleme Profilaxie Specifică şi Alexandru Lungu, şef Depozitul naţional de vaccinuri.

Iar ca o complementare a programului Zilei uşilor deschise a servit în aspect deja mai mult istorico-spiritual vizitarea Muzeului CNSP, exponatele căruia păstrează amintirea despre faptele înaintaşilor. Însuşi Muzeul, precum au remarcat atât gazdele, cât şi oaspeţii, se vrea mai bogat cu  spaţii mai extinse decât le are la moment, asupra cărui aspect de asemenea se lucrează.

Pe lângă cele vizionate din reportajele şi interviurile la posturile TV, audiate la radio, ilustrăm succint această Zi a uşilor deschise la CNSP cu o serie de fotografii. Nu fără a remarca părerea unanimă a participanţilor că acţiunea desfăşurată joi la Centrul Naţional de Sănătate Publică a fost o reuşită, care se va solda cu un spor de interes pentru activitatea instituţiei şi noi colaborări.

18 19

 

21 22

 

23 24

 

25

 

 

 

Serviciul de presă și relații cu publicul CNSP

Tel.: 022 374 273

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.