• La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.

În cohorta savanților de la CNSP un nou doctor în științe medicale

zavtoni1La 31 mai a.c., în ședința Consiliului științific specializat D 57.331.02-02 din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în științe medicale a dnei Mariana ZAVTONI, cercetător științific în medicină în laboratorul științific Pericole chimice și toxicologie a CNSP, cu tema „Supravegherea de stat a sănătății  populației în condițiile de aplicare a pesticidelor în agricultură”, specialitatea 331.02. Igienă. Teza a fost efectuată sub conducerea conducătorului ştiinţific, dlui Nicolae OPOPOL, dr. hab. șt. med., prof.univ.,  membru corespondent. al AȘM.

zavtoni2 zavtoni3

Scopul studiului efectuat în cadrul tezei de doctorat menționate a constat în estimarea igienică a sistemului actual de aplicare a mijloacelor de protecție a plantelor în agricultură, determinarea stării de sănătate și cuantificarea riscului pentru diferite segmente de populație și elaborarea măsurilor de prevenire a impactului nefast al acestor agrochimicale pe sănătatea populației. Pentru soluționarea scopului, autorul tezei de doctorat a trasat 6 obiective, care includ direcțiile principale ale cercetărilor. Ele au fost realizate pe deplin, fapt ce a contribuit la soluționarea scopului lucrării.

 

zavtoni4 zavtoni5

zavtoni6 zavtoni7

În cadrul ședinței, referenții oficiali, dna Raisa Moroșan, dr. hab. șt. med., prof.univ., și dl Tudor Grejdean, dr. hab. șt. med., prof.univ., președintele Consiliului științific specializat – dl Grigore Friptuleac, dr. hab. șt. med., prof.univ., precum și membrii Consiliului științific specializat: dl Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ., dna Larisa Spinei, dr.hab.șt.med., prof.univ., dna Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cercet., dna Raisa Russu-Deleu, dr.șt.med., conf.univ., dl Ovidiu Tafuni, dr.șt.med., conf.univ., au menționat actualitatea studiului și originalitatea cercetărilor, nivelul de argumentare și exactitate al concluziilor și recomandărilor expuse în teză. Studiul efectuat are noutate ştiinţifică, semnificaţie teoretică, valoare evident practică şi corespunde cerinţelor în vigoare pentru tezele de doctor în ştiinţe medicale.

Membrii Consiliului științific specializat unanim au votat pro în vederea conferirii gradului științific de doctor în științe medicale dnei Mariana Zavtoni în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe medicale cu tema „Supravegherea de stat a sănătății populației în condițiile de aplicare a pesticidelor în agricultură”, specialitatea 331.02. Igienă.

Hotărârea ședinței Consiliului științific specializat și dosarul de atestare a dnei Mariana Zavtoni urmează a fi prezentate spre examinare și aprobare de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii apelați la tel.: 022574570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.