La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.                                             În perioada  22-28 octombrie 2017, în republică se marchează Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Sloganul evenimentului: „Estimarea conținutului de plumb în factorii de mediu și organismul uman” vizează punerea unui accent special pe interzicerea plumbul din vopsea.Organismul uman este deosebit de receptiv la toxicitatea plumbului care afectează sistemul nervos central, cardiovascular, de reproducere și imun, creierul, rinichii, sângele. Expunerea la plumb în perioadă de graviditate sau în copilărie își poate pune amprenta pentru întreaga viață – tulburări de studiere și în abilități de coordonare, vizuale, spațiale și de vorbire; femeile gravide pot pierde sarcina, naște copil mort, prematur sau cu greutate mică și malformații.  În suportul autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății publice, OMS elaborează ghiduri de prevenire și gestionare a intoxicației cu plumb,  în aplicarea măsurilor de protejare a sănătății copiilor și adulților prin reducerea expunerii la plumb, îndeosebi prin interzicerea producerii, importului și/sau distribuirea vopselei ce conține compușii plumbului, ca sursă de pericol iminent.

Consiliului ştiinţific al CNSP a examinat probleme de realizare a planului de cercetări

La 19 septembrie 2017 a avut loc o nouă şedinţă a Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni ce ţin de realizarea planului de cercetări efectuate în cadrul tezelor de doctorat ale doctoranzilor (dna Elena Jardan şi dl Iurie Osoianu).

cosConsiliul ştiinţific a examinat propunerile Seminarului ştiinţific de profil privind componenţa nominală a Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc şi a referenţilor oficiali pentru susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale „Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizante” de către dl Serghei Vîrlan, cercetător ştiinţific în medicină.

De asemenea a fost examinat şi aprobat proiectul Culegerii de integrame „Servicii de sănătate ocupaţională: aplicaţii practice”; autori: Alina Ferdohleb, dr.şt.med., conf.cerc., Cătălina Croitoru, dr.şt.med., conf.univ., Elena Ciobanu, dr.şt.med., conf.univ., Livia Ţapu, Elena Gurghiş. Referenţi: d.d. N.Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., m.c. AŞM., Nina Iziumov, dr.şt.med., Iuliana Fornea-Stecailov, dr.şt.psihol., conf.univ.

cons4cons2

cons1

cons3

Şedinţa Consiliul ştiinţific a examinat şi unele probleme organizatorice ce ţin de activitatea de brevetare (menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţie); a fost examinat şi aprobat demersul dnei Liuba Coreţchi, dr.hab.şt.biol., conf.cercet., şef laborator ştiinţific Igiena radiaţiilor şi radiobiologie privind reprofilarea unei unităţi de cercetător ştiinţific stagiar în medicină, în o unitate de cercetător ştiinţific în medicină în laboratorul nominalizat; a fost examinat şi aprobat demersul dnei Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cercet., privind reprofilarea a 0,5 unităţi de cercetător ştiinţific stagiar în medicină din secţia Management în ştiinţă, în 0,5 unitate de preparator soluţii de spălat, care să fie transferată în laboratorul Pericole chimice şi toxicologie.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul Tel.: 022-574 700

Informaţii suplimentare Tel.: 0 22-574-570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.