Fie ca sărbătorile de iarna să Vă aduca pace in suflet, mult noroc in acțiune, planuri grandioase în rațiune și multa iubire in inimă! Un An Nou alături de cei dragi si apropiati sufletește. La Mulţi Ani!

Consiliul ştiinţific al CNSP s-a întrunit pentru a dezbate mai multe probleme

La 17 ianuarie 2017 a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni, ce ţin de realizarea planului de cercetări efectuate în cadrul tezelor de doctorat ale doctoranzilor (dl Ion Bîrcă şi dna Aliona Serbulenco).

19_01_1 19-01_2
19-01_3 19-01_4
19-01_5 19-01_6
19-01_7 19-01_8

Consiliul ştiinţific a examinat procesul-verbal al şedinţei Comisiei de concurs din 04.01.2017 privind suplinirea funcţiilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice. Dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., MC al AŞM, preşedintele Comisiei de concurs a dat citire acestui document. În perioada după plasarea anunţului privind funcţiile vacante în subdiviziunile ştiinţifice pe site-ul CNSP (01.12.2016) au fost prezentate 2 dosare ale pretendenţilor, care au întrunit toate cerinţele pentru posturile solicitate (dl Igor Spînu, dr.şt.med., conf.cercet. şi dna Irina Plăvan).
De asemenea, a fost examinată lista posturilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice, prezentată de către dna Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cercet., secretar ştiinţific, care va fi plasată pe site-ul CNSP.
Au fost aprobate solicitările dlui C. Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ. privind comasarea a 2 laboratoare ştiinţifice – Virusologie generală şi Epidemiologia hepatitelor virale cu instituirea laboratorului ştiinţific Hepatite virale şi infecţii hemo-transmisibile şi reprofilarea unei unităţi de şef laborator în una de cercetător ştiinţific principal în medicină în laboratorul ştiinţific nominalizat.
Şedinţa Consiliul ştiinţific a examinat şi unele probleme organizatorice ce ţin de activitatea de brevetare, procedura de prezentare la concurs a proiectelor instituţionale, pentru tinerii cercetători şi din Programele de stat, de asemenea şi procedura de prezentare spre publicare a articolelor şi tezelor.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multă informaţie
apelaţi la tel.: 022 574-570

© 2018 Centrul Național de Sănătate Publică.