La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

Consiliul ştiinţific al CNSP s-a întrunit pentru a dezbate mai multe probleme

La 17 ianuarie 2017 a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni, ce ţin de realizarea planului de cercetări efectuate în cadrul tezelor de doctorat ale doctoranzilor (dl Ion Bîrcă şi dna Aliona Serbulenco).

19_01_1 19-01_2
19-01_3 19-01_4
19-01_5 19-01_6
19-01_7 19-01_8

Consiliul ştiinţific a examinat procesul-verbal al şedinţei Comisiei de concurs din 04.01.2017 privind suplinirea funcţiilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice. Dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., MC al AŞM, preşedintele Comisiei de concurs a dat citire acestui document. În perioada după plasarea anunţului privind funcţiile vacante în subdiviziunile ştiinţifice pe site-ul CNSP (01.12.2016) au fost prezentate 2 dosare ale pretendenţilor, care au întrunit toate cerinţele pentru posturile solicitate (dl Igor Spînu, dr.şt.med., conf.cercet. şi dna Irina Plăvan).
De asemenea, a fost examinată lista posturilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice, prezentată de către dna Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cercet., secretar ştiinţific, care va fi plasată pe site-ul CNSP.
Au fost aprobate solicitările dlui C. Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ. privind comasarea a 2 laboratoare ştiinţifice – Virusologie generală şi Epidemiologia hepatitelor virale cu instituirea laboratorului ştiinţific Hepatite virale şi infecţii hemo-transmisibile şi reprofilarea unei unităţi de şef laborator în una de cercetător ştiinţific principal în medicină în laboratorul ştiinţific nominalizat.
Şedinţa Consiliul ştiinţific a examinat şi unele probleme organizatorice ce ţin de activitatea de brevetare, procedura de prezentare la concurs a proiectelor instituţionale, pentru tinerii cercetători şi din Programele de stat, de asemenea şi procedura de prezentare spre publicare a articolelor şi tezelor.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multă informaţie
apelaţi la tel.: 022 574-570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.