(Vineri, 24.03.2017, ora 15.00, în sala nr.1 a Centrului Național de Sănătate Publică, va avea loc examinarea și aprobarea tezei de doctor în științe medicale a dnei Aliona Serbulenco la tema ” Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovarea sănătăţii la nivelul asistenţei medicale primare”.) (Stimați colegi din mass-media! Pentru a face cunoștință cu ghidul metodic privind atribuțiile și competențele instituțiilor din cadrul SSSSP accesați >>> Scrisoare mass-media 2017. Va chemăm la colaborare transparentă și constructivă!) (Din 13 martie curent a demarat evaluarea respectării legislației sanitare și pentru siguranța alimentelor în instituțiile de educație timpurie și cele de învățământ primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova.) (La 22 Martie 2017 se marchează Ziua Mondială a Apei cu genericul De ce apele uzate?) (Uniți pentru a stopa tuberculoza" este genericul Zilei Mondiale a Tuberculozei din 24 martie 2017.) (În perioada 20 – 26 martie 2017 se desfășoară Săptămâna de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar ( pesticidelor) cu genericul " Protejați-vă sănătatea, evitați pesticidele".)

Consiliul ştiinţific al CNSP s-a întrunit pentru a dezbate mai multe probleme

La 17 ianuarie 2017 a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni, ce ţin de realizarea planului de cercetări efectuate în cadrul tezelor de doctorat ale doctoranzilor (dl Ion Bîrcă şi dna Aliona Serbulenco).

19_01_1 19-01_2
19-01_3 19-01_4
19-01_5 19-01_6
19-01_7 19-01_8

Consiliul ştiinţific a examinat procesul-verbal al şedinţei Comisiei de concurs din 04.01.2017 privind suplinirea funcţiilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice. Dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., MC al AŞM, preşedintele Comisiei de concurs a dat citire acestui document. În perioada după plasarea anunţului privind funcţiile vacante în subdiviziunile ştiinţifice pe site-ul CNSP (01.12.2016) au fost prezentate 2 dosare ale pretendenţilor, care au întrunit toate cerinţele pentru posturile solicitate (dl Igor Spînu, dr.şt.med., conf.cercet. şi dna Irina Plăvan).
De asemenea, a fost examinată lista posturilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice, prezentată de către dna Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cercet., secretar ştiinţific, care va fi plasată pe site-ul CNSP.
Au fost aprobate solicitările dlui C. Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ. privind comasarea a 2 laboratoare ştiinţifice – Virusologie generală şi Epidemiologia hepatitelor virale cu instituirea laboratorului ştiinţific Hepatite virale şi infecţii hemo-transmisibile şi reprofilarea unei unităţi de şef laborator în una de cercetător ştiinţific principal în medicină în laboratorul ştiinţific nominalizat.
Şedinţa Consiliul ştiinţific a examinat şi unele probleme organizatorice ce ţin de activitatea de brevetare, procedura de prezentare la concurs a proiectelor instituţionale, pentru tinerii cercetători şi din Programele de stat, de asemenea şi procedura de prezentare spre publicare a articolelor şi tezelor.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multă informaţie
apelaţi la tel.: 022 574-570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.