La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.                                             În perioada  22-28 octombrie 2017, în republică se marchează Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Sloganul evenimentului: „Estimarea conținutului de plumb în factorii de mediu și organismul uman” vizează punerea unui accent special pe interzicerea plumbul din vopsea.Organismul uman este deosebit de receptiv la toxicitatea plumbului care afectează sistemul nervos central, cardiovascular, de reproducere și imun, creierul, rinichii, sângele. Expunerea la plumb în perioadă de graviditate sau în copilărie își poate pune amprenta pentru întreaga viață – tulburări de studiere și în abilități de coordonare, vizuale, spațiale și de vorbire; femeile gravide pot pierde sarcina, naște copil mort, prematur sau cu greutate mică și malformații.  În suportul autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății publice, OMS elaborează ghiduri de prevenire și gestionare a intoxicației cu plumb,  în aplicarea măsurilor de protejare a sănătății copiilor și adulților prin reducerea expunerii la plumb, îndeosebi prin interzicerea producerii, importului și/sau distribuirea vopselei ce conține compușii plumbului, ca sursă de pericol iminent.

Conferinţa ştiinţifico-practică „Probleme actuale în sănătatea publică” – acordul final al savanţilor şi specialiştilor CNSP la Expoziția Internațională Specializată „MoldMedizin&MolDent”

O conferinţă de acest gen suscită firesc interesul specialiştilor, asemenea întruniri dezvăluind într-o formă concentrată a limbajului comunicărilor starea de facto în domeniul sănătăţii publice pe segmentele ei principale. Sunt vizate problemele şi se punctează modalităţile moderne şi eficiente, curente şi de perspectivă întru soluţionare, inclusiv în medicina de familie si cea spitalicească. O ilustrează, bunăoară, şi tema primei comunicări:  Optimizarea activităţilor de profilaxie a maladiilor şi promovarea sănătăţii la nivel de asistenţă medicală primară (Ion Bahnarel, dr.hab.şt.med., prof.univ. CNSP).

Au urmat comunicarea Probleme şi realizări privind „Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale B,C,D pentru perioada 2017-2020”, prezentată de Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ., CNSP, dumnealui şi moderator al lucrărilor conferinţei ştiinţifico-practice „Probleme actuale în sănătatea publică”.

expoexpo1

expo3

expo2

După care notăm din agenda evenimentului prelegeri la fel de sugestive ale Laurei Ţurcan, dr.şt.med.: Vaccinul PVU – vaccin în prevenirea cancerului. Să vaccinăm copiii pentru un viitor sănătos; ale Olgăi Burduniuc, dr. şt.med.: Rezistenţa antimicrobiană – o ameninţare majoră pentru sănătatea publică. Responsabilitatea utilizării prudente de către fiecare din noi; a doctoranzilor  Alina Druc (din partea unui grup de cercetători): Cunoştinţe, atitudini, practici ale personalului medical privind vaccinarea pentru prevenirea îmbolnăvirii cu gripă sezonieră, şi Irina Ivasiuc, USMF „Nicolae Testemiţanu”: Aspecte privind incidenţa lichenului plan bucal la pacienţii cu hepatite cronice virale B şi C. Şi în final: U nele aspecte ale implementării sistemului de management al calităţii în laboratoare, prezentată de Natalia Costic, şef secţie managementul calităţii, CNSP.

În imagini: aspecte de la conferinţă.

expo5expo7

expo6expo91

expo9expo8

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul Tel.: 022-574-700

Pentru mai multe detalii, apelați la tel.:022-574-570

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.