La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.                                             În perioada  22-28 octombrie 2017, în republică se marchează Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Sloganul evenimentului: „Estimarea conținutului de plumb în factorii de mediu și organismul uman” vizează punerea unui accent special pe interzicerea plumbul din vopsea.Organismul uman este deosebit de receptiv la toxicitatea plumbului care afectează sistemul nervos central, cardiovascular, de reproducere și imun, creierul, rinichii, sângele. Expunerea la plumb în perioadă de graviditate sau în copilărie își poate pune amprenta pentru întreaga viață – tulburări de studiere și în abilități de coordonare, vizuale, spațiale și de vorbire; femeile gravide pot pierde sarcina, naște copil mort, prematur sau cu greutate mică și malformații.  În suportul autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății publice, OMS elaborează ghiduri de prevenire și gestionare a intoxicației cu plumb,  în aplicarea măsurilor de protejare a sănătății copiilor și adulților prin reducerea expunerii la plumb, îndeosebi prin interzicerea producerii, importului și/sau distribuirea vopselei ce conține compușii plumbului, ca sursă de pericol iminent.

CNSP a găzduit reprezentanți ai delegației Ministerului Sănătății din Turcia în Republica Moldova

La 4 octombrie curent, Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP) a găzduit delegația Ministerului Sănătății al Republicii Turcia, condusă de șeful Departamentului Politici Internaționale în Sănătate, dl Selami Kiliç, aflată în vizită de lucru în Republica Moldova.

deleg2

deleg1

În cadrul întrevederii, dl Ion Bahnarel, adjunct al directorului CNSP a remarcat impactul benefic al colaborării bilaterale pentru domeniul de Sănătate Publică din țara noastră, fiind  specificate acțiunile comune în desfășurarea treningurilor în domeniul imunizărilor, a schimbului de experiență în achiziționarea vaccinurilor și organizarea sistemului „Lanțul frig”, organizate concursul și susținerea BRE OMS și MS din Turcia, precum și participarea în comun la evenimentele de ordin științific (conferințe, congrese ș.a.). În continuare au fost abordate și discutate măsurile realizate în baza Acordului de cooperare în domeniul sănătăţii dintre CNSP (MS) al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Turcia, semnat la Chişinău la 11 noiembrie 1997, inclusiv fiind specificate și perspectivele de cooperare şi identificare a domeniilor prioritare de colaborare bilaterală.

deleg3

Reprezentanții CNSP s-au arătat interesați de experiența Turciei în domeniul promovării sănătății și combaterii consumului de tutun, implementarea Reglementărilor Sanitare Internaționale (RSI 2005), de organizarea și participarea la evenimente pe domeniu științific, de modernizare a sistemului informațional și reducere a maladiilor comunicabile și netransmisibile ș.a. Printre subiectele abordate în cadrul întrevederii a fost și cel vizat de consultarea și examinarea comună a operării unor modificări la proiectul de construcție a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional din  Comrat.

La încheierea vizitei, șeful delegației turce, Dl Selami Kiliç a reiterat referitor disponibilității țării sale, și în continuare, de a oferi Republicii Moldova sprijin și asistență necesară întru realizarea programului de reforme și modernizare a sistemului de sănătate, inclusiv prin încheierea unui nou acord de colaborare conform unui plan concret care va include și măsurile  contractate anterior, însă, din varia  motive,nerealizate până în prezent.

Serviciul de presă și relații cu publicul

tel.:   022 574 700

Pentru mai multe detalii,

apelați la tel.:022 574 701

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.