În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

Inginer-programator cat 1

SCOPUL GENERAL AL FUNCȚIEI – Titularul postului are rolul de a elabora și implementa sisteme software ale subdiviziunii, de a oferi asistență de specialitate utilizatorilor acestora. -RESPONSABILITĂȚILE: Respectarea termenelor de execuție și a cerințelor; Calitatea soluțiilor informatice oferite; Respectarea standardelor … Detalii →

Inginer în domeniul radioprotecției

Cerințele pentru ocuparea funcției de inginer în domeniul radioprotecției, Laboratorul de radioprotecție al Centrului de Radioprotecție   La concurs pentru ocuparea postului de inginer în domeniul radioprotecției se pot înscrie persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale: deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; … Detalii →

Specialist resurse umane -1 unitate funcție

Scopul general: Contribuirea la realizarea misiunii şi obiectivelor instituţiei prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul instituţiei CNSP. Sarcinile da bază ale funcțiilor din cadrul subdiviziunii resurse umane: a) elaborarea regulamentului subdiviziunii resurse umane, obligaţiunilor … Detalii →

Specialist achiziții publice – 1 unitate funcție

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la crearea condiţiilor necesare pentru activitatea eficientă a subdiviziunilor Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), organizarea şi evidenţa procedurilor de achiziţii publice. Sarcinile de bază: pregătirea documentelor şi informaţiei necesare întru apărarea intereselor legale ale … Detalii →

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.