În perioada 1-31 mai 2017, în republică s-a desfășurat Lunarul național de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicațiilor alimentare și holerei.       În perioada 25 – 31 mai 2017, în republică au fost organizate și desfășurate acțiuni de comunicare, informare și educare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun! La  31 mai 2017 s-a înplinit exact un an de la intrarea în vigoare a articolului 26 al Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului,  de implementare a prevederilor de interzicere a fumatului în toate spațiile publice închise și semiînchise, și la locurile de muncă. Scopul acestor prevederi legale este de a proteja sănătatea populației de efectele dăunătoare ale fumului de țigară.În Republica Moldova, în acest context, acțiunile de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun s-au organizat și desfășurat sub sloganul „Moldova iese din fum. Un an de succese și provocări”.

Inginer în domeniul radioprotecției

Cerințele pentru ocuparea funcției de inginer în domeniul radioprotecției, Laboratorul de radioprotecție al Centrului de Radioprotecție   La concurs pentru ocuparea postului de inginer în domeniul radioprotecției se pot înscrie persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale: deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; … Detalii →

Specialist resurse umane -1 unitate funcție

Scopul general: Contribuirea la realizarea misiunii şi obiectivelor instituţiei prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul instituţiei CNSP. Sarcinile da bază ale funcțiilor din cadrul subdiviziunii resurse umane: a) elaborarea regulamentului subdiviziunii resurse umane, obligaţiunilor … Detalii →

Specialist achiziții publice – 1 unitate funcție

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la crearea condiţiilor necesare pentru activitatea eficientă a subdiviziunilor Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), organizarea şi evidenţa procedurilor de achiziţii publice. Sarcinile de bază: pregătirea documentelor şi informaţiei necesare întru apărarea intereselor legale ale … Detalii →

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.