• La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.

Inginer-programator cat 1

SCOPUL GENERAL AL FUNCȚIEI – Titularul postului are rolul de a elabora și implementa sisteme software ale subdiviziunii, de a oferi asistență de specialitate utilizatorilor acestora. -RESPONSABILITĂȚILE: Respectarea termenelor de execuție și a cerințelor; Calitatea soluțiilor informatice oferite; Respectarea standardelor … Detalii →

Inginer în domeniul radioprotecției

Cerințele pentru ocuparea funcției de inginer în domeniul radioprotecției, Laboratorul de radioprotecție al Centrului de Radioprotecție   La concurs pentru ocuparea postului de inginer în domeniul radioprotecției se pot înscrie persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale: deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; … Detalii →

Specialist resurse umane -1 unitate funcție

Scopul general: Contribuirea la realizarea misiunii şi obiectivelor instituţiei prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul instituţiei CNSP. Sarcinile da bază ale funcțiilor din cadrul subdiviziunii resurse umane: a) elaborarea regulamentului subdiviziunii resurse umane, obligaţiunilor … Detalii →

Specialist achiziții publice – 1 unitate funcție

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la crearea condiţiilor necesare pentru activitatea eficientă a subdiviziunilor Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), organizarea şi evidenţa procedurilor de achiziţii publice. Sarcinile de bază: pregătirea documentelor şi informaţiei necesare întru apărarea intereselor legale ale … Detalii →

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.