În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

Volneanschi Ana

volneanschi

Secretar științific, doctor în științe medicale, conferențiar cercetătător, Om emerit al R.Moldova

© 2018 Centrul Național de Sănătate Publică.