În perioada 1-31 mai 2017, în republică s-a desfășurat Lunarul național de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicațiilor alimentare și holerei.       În perioada 25 – 31 mai 2017, în republică au fost organizate și desfășurate acțiuni de comunicare, informare și educare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun! La  31 mai 2017 s-a înplinit exact un an de la intrarea în vigoare a articolului 26 al Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului,  de implementare a prevederilor de interzicere a fumatului în toate spațiile publice închise și semiînchise, și la locurile de muncă. Scopul acestor prevederi legale este de a proteja sănătatea populației de efectele dăunătoare ale fumului de țigară.În Republica Moldova, în acest context, acțiunile de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun s-au organizat și desfășurat sub sloganul „Moldova iese din fum. Un an de succese și provocări”.

LEGILE R.MOLDOVA

Constituția Republicii Moldova 27.08.1994 Legea ocrotirii sănătăţii Nr.411 din  28.03.1995 Legea cu privire la standardizare Nr.590 din  22.09.1995 Legea metrologiei Nr.647 din  17.11.1995 Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive Nr.1236 din  03.07.1997 Legea cu privire la apa potabilă Nr.272 din  10.02.1999 Legea cu privire … Detalii →

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea Guvernului  cu privire la protecţia sanitară a teritoriului RM de importul şi răspândirea bolilor infecţioase convenţionale şi extrem de periculoase Nr.556 din 10.10.1996 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind  aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare … Detalii →

REGULAMENTE SANITARE

privind suplimentele alimentare HG nr. 538 din 02.09.2009 privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive HG nr. 564 din 10.09.2009 privind produsele alimentare noi HG nr.925 din 31.12.2009 privind contaminanţii din produsele alimentare HG nr. 520 din 22.06.2010 privind condiţiile … Detalii →

ORDINE ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

Ordin nr. 360 al MS din 18.05.16 cu privire la aprobarea regulamentului și Organigramei CNSP Ordin nr.361 din 15.05.2017 Cu privire la monitorizarea situatiei epizootologice la zooantroponoze Ordin nr. 906 al MS din 30.11.2015 cu privire la notificarea și cercetarea … Detalii →

ORDINE ALE CENTRULUI NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

    Ordin nr. 25 din 28.02.2017 cu privire la modificarea Regulamentului Ghișeului unic al Centrului Național de Sănătate Publică  O. 30 din 06.06.2015 cu privire la Ghiseul unic al CNSP >> O. 37 din 09.04.2014 cu privire la organizarea … Detalii →

GHIDURI

Ghid monitoringul radiologic docx ult var.docx 12.06. 2017  Ghid national de biosiguranta pentru laboratoare 2011>> Ghid national de reglementari pentru transportul substantelor infectioase 2011>> Ghid de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale >>

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.