În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

LEGILE R.MOLDOVA

Constituția Republicii Moldova 27.08.1994 Legea ocrotirii sănătăţii Nr.411 din  28.03.1995 Legea cu privire la standardizare Nr.590 din  22.09.1995 Legea metrologiei Nr.647 din  17.11.1995 Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive Nr.1236 din  03.07.1997 Legea cu privire la apa potabilă Nr.272 din  10.02.1999 Legea cu privire … Detalii →

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI

HG Nr.-824-din-15.12.2009 HOTĂRÎRE Nr. 1000  din  23.08.2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020 GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 705  din  06.09.2017 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică  şi reorganizarea unor persoane juridice Hotărârea Guvernului  cu privire la … Detalii →

REGULAMENTE SANITARE

privind suplimentele alimentare HG nr. 538 din 02.09.2009 privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive HG nr. 564 din 10.09.2009 privind produsele alimentare noi HG nr.925 din 31.12.2009 privind contaminanţii din produsele alimentare HG nr. 520 din 22.06.2010 privind condiţiile … Detalii →

ORDINE ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

Dispozitia 586 d din 20.09.2017 ordinul_nr._824_din_31.10.11 ordin_nr._366_din_30.10.2009 ordin 780 10.10.2017 vaccinare 2017-2018 Ordin 80 23.01.2018 Ordin nr. 829 al MS din 26.10.16 cu privire la implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 1000 din 23.08.2016 cu privire la aprobarea Programului național de promovare a sănătății … Detalii →

ORDINE ALE CENTRULUI NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Ordin nr. 39-e din 03.10.2017 Cu privire la informarea salariaților despre crearea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Ordin nr. 25 din 28.02.2017 cu privire la modificarea Regulamentului Ghișeului unic al Centrului Național de Sănătate Publică  O. 30 din 06.06.2015 cu … Detalii →

GHIDURI

GHID PRACTIC PROFILAXIA SPECIFICĂ A GRIPEI SEZONIERE, PREVENIREA IACRS ȘI SARI Ghid monitoringul radiologic docx ult var.docx 12.06. 2017 Ghid national de biosiguranta pentru laboratoare 2011>> Ghid national de reglementari pentru transportul substantelor infectioase 2011>> Ghid de supraveghere și control … Detalii →

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.