În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

Bahnarel Ion

2

Director adjunct în supravegherea sanitară, adjunct al medicului-șef sanitar de stat al Republicii Moldova

Născut  la  6  ianuarie 1953  în  satul  Proboteşti (actualmente  Diacovţî),  raionul  Herţa,  regiunea Cernăuţi, Ucraina.

1966           – Şcoala de 8 ani din satul natal.

1966 – 1970 – Şcoala-internat politehnică din or.Herța, regiunea Cernăuți, Ucraina. 1970 – 1976 – studii la Facultatea de medicină preventivă a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (USMF„Nicolae Testemiţanu”).

1976 – 1980 – medic igiena muncii la Staţia sanitaro-epidemiologică republicană.

1980 – 1994 – şef sectie Igiena Radiaţiilor, şef al Centrului de Radioprotectie la

Staţia sanitaro-epidemiologică republicană şi Centrul Republican de Igienă şi Epidemiologie. 1994 – 1995 – medic sef adjunct la Centrul Republican de Igiena si Epidemiologie.

1995 – 2000 – vicedirector la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP).

2000 – 2005 – viceministru sănătăţii, medic şef sanitar de stat al Republicii Moldova.

2005 – 2007 – medic şef sanitar de stat al Republicii Moldova, director general al  CNŞPMP. 2007 – 2008  – director general la CNŞPMP, medic şef-adjunct sanitar de stat al Republicii Moldova.

2008 – 2010 – cercetător ştiinţific principal la CNŞPMP.

2010- 2014 (ianuarie)– director general la Centrul Naţional de Sănătate Publică, medic  şef-adjunct sanitar de stat al Republicii Moldova.

2014(februarie)- până în prezent prim-vicedirector la Centrul Naţional de Sănătate Publică, medic şef-adjunct sanitar de stat al Republicii Moldova.

 Realizări pe tărâmul ştiinţifico -pedagogic

1980-1995 – lector la USMF “Nicolae Testemiţanu”.

1995 – teza de doctor in medicină la UMF din Iasi România. 1995-2011 – lector superior la USMF “Nicolae Testemiţanu”.

2008 – master în Management în Sănătatea Publică. 2010  – teza de doctor habilitat în medicină.

2001- 2010 – conferenţiar universitar USMF “Nicolae Testemiţanu”.

2010 – până în prezent – profesor universitar, şef de catedră Igiena Generală la USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cursuri postuniversitare

1976-2014 – Cursuri de specializare şi reciclare la instituţiile de profil din Republica Moldova, Austria, Belarusi, Cehia, Elveția, Federația Rusă, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Israel, Italia, Spania, Slovacia, Suedia, Polonia, România, Ucraina, etc (în total peste 40 luni instruiri postuniversitare).

 Colaborări internaţionale:

       Simpozionul naţional de radiobiologie, București, 1991; International Conference IAEA, Cluj- Napoca, 1993; Simpozionul International de Informatică Economică, București, 1993; International conference ” The Cernobil accident’s impact on people’s health and the enviroment of the Republic of Moldova”, Vienna, 1996; International Conference held in Seville, Spain, 1997; 2nd International Conference “Long-term health consequences of the Chernobyl disaster”. “Chernobylinterforum”, Kiev, Ukraine, 1998; International Conference “Safety of radiation sources and security of radioactive materials”, Dijon, France, 1998; 2–nd International Conference, “The effects on Low and very low doses of ionizing radiation on human health”, Dublin, Ireland, 2001; IRPA Regional Congress, Bratislava, Slovacia, 2003; International Conference, Rabat, Morocco, 2003; IX International Congress of Immunological rehabilitation, Turkey, Antalia, 2003; International Conference on Quality Assurance and New Techniques in Radiation Medicine (QANTRM), Vienna, Austria, 2006; Конференция Чернобыль 20 лет спустя, Mensk, Belarusi,

2006; Joint Meeting in Radiation Biology and Radioecology „Two decades after Chernobyl- summing up the consequences of the accident”,Marstrand,Sweden, 2006; IRPA Regional Congress for Central and Eastern Europe, Brasov, Romania, 2007; European Conference on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Athens, Greece, 2010, etc.

 Titluri onorifice, distincţii

1986 – Eminent al ocrotirii sănătăţii din URSS. 1998 – Om Emerit  al Republicii Moldova.

2003 – Medalie Comemorativă ”Nicolae Testemițanu”.

2005 – Почесный Вiдзнак «СЕС Буковина».

2006 – Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrări ştiinţifice de valoare în anul 2005.

2006 –Medalia Jubiliară a Academei de Ştiinţe „60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova”.

2010, 2013 –Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova.

2011 –Diploma de gradul II de laureat al Concursului Naţional ”TEZA DE EXCELENŢĂ DE DOCTOR HABILITAT A ANULUI 2010” a Consiliului    Naţional de Atestare şi Acreditare.

2012– Ordinul „Gloria Muncii”.

 Lucrări ştiinţifice, invenţii

1976-2014 – peste 320 de lucrări ştiinţifice si metodico-didactice, publicate în ediţiile de specialitate din Republica Moldova şi din străinătate, peste 30 monografii şi 10 manuale și ghiduri editate, elaborarea şi implementarea programului computerizat “ACCIDENT”.

2001-2014 – autor al 5 invenţii, apreciate înalt la multiple expoziţii naţionale şi internaţionale cu 24 diplome, 31 medalii de aur, 7 de argint, 4 de bronz şi 5 premii speciale: Dijon, Franţa (1998); Seul, Corerea (2008);  MEDEXIM, Chişinău, Republica Moldova (2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2010  şi  2011),  INFO-INVENT,  Iaşi,  România  (2003,  2004,  2006,  2007,  2008-2011,  2012),

Sevastopol, Ukraina (2007, 2008), etc. 1984 -2003 – înregistrate 3 propuneri de raţionalizare.

 Funcţii afiliate:

2000-2014- conducător de teze de doctorat și masterat, membru al Colegiului de redacție  la multiple reviste științifice.

2003-2005 – coordonator naţional al proiectului UE „Promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor”,

2000-2014 – consultant ştiinţific, director şi expert la o serie de proiecte şi programe realizate în comun cu UE, OMS, UNICEF, USAID, AIEA, UNDP, FAO, Codex Alimentarius, etc.

2002-2012 – expert al IAEA, 2007-2011–  membru al RECAN al IAEA, 2007-2009   –  membru al EEHC al OMS-EU, 1996-2011  – conducător ştiinţific a 5 teme ştiinţifice finalizate.

2011 – grad militar – colonel în rezervă. Limba maternă – româna.

Limbi străine cunoscute – rusa, ucraineana, franceza, engleza, italiana.

Competenţe şi aptitudini organizatorice – punctualitate, disciplină, planificare, coordonare, lucru în echipă.

Competenţe şi aptitudini PC- Windows, MS Office applications: Word, Excel, Power Point, etc. Starea civilă – căsătorit, 3 copii.

Hoby- șah, dame, înot, turism.

Prim-vicedirector al CNSP,

dr.hab.med., prof.univ   Ion BAHNAREL

03.07.2014

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.