Vineri, 30.06.2017 , ora 15:00 , în sala nr. 1 a Centrului Național de Sănătate Publică, va avea loc ședința Seminarului științific profilul Igiena, care va examina și aproba teza de doctor în științe medicale a domnului Vîrlan Serghei la tema: “ESTIMAREA RISCULUI DE EXPUNERE A POPULAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA LA SURSELE NATURALE DE  RADIAŢII IONIZANTE”.      În perioada 1-31 mai 2017, în republică s-a desfășurat Lunarul național de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicațiilor alimentare și holerei.       În perioada 25 – 31 mai 2017, în republică au fost organizate și desfășurate acțiuni de comunicare, informare și educare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun! La  31 mai 2017 s-a înplinit exact un an de la intrarea în vigoare a articolului 26 al Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului,  de implementare a prevederilor de interzicere a fumatului în toate spațiile publice închise și semiînchise, și la locurile de muncă. Scopul acestor prevederi legale este de a proteja sănătatea populației de efectele dăunătoare ale fumului de țigară.În Republica Moldova, în acest context, acțiunile de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun s-au organizat și desfășurat sub sloganul „Moldova iese din fum. Un an de succese și provocări”.

Au fost generalizate rezultatele săptămânii de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) 20-26 martie 2017

pesticid

În scopul executării prevederilor Dispoziției MS RM nr. 10 din 20.03.2017 privind desfășurarea Săptămânii de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (PUF, pesticidelor) –  20-26 martie 2017, cu genericul „Protejați-vă sănătatea, evitați pesticidele” au fost organizate și desfășurate diverse activități de comunicare și informare, precum: discuții publice, instruiri, emisiuni radio și TV, publicații în presă etc. Totodată, prin implicarea activă și colaborare a secțiilor de siguranță chimică a Centrelor de Sănătate Publică (CSP) teritoriale, instituțiile de educație și mijloacele media (presa scrisă, televiziunea, radioul) s-a asigurat informarea populației despre efectele nefaste ale PUF asupra stării de sănătate.

În perioada 20-26 martie curent s-au desfășurat 28 întruniri cu producătorii agricoli locali cu participarea a 695 lucrători care activează în contact direct cu pesticidele în scopul sensibilizării și instruirii privind alternativele utilizării corecte a pesticidelor. Totodată specialiștii CSP raionale și municipale au efectuat 41 de vizite în liceele și școlile gimnaziale cu implicarea a 627 de copii și personalul didactic în scopul informării despre impactul pesticidelor asupra sănătății copilului.

Pentru a sensibiliza și mai mult populația Republicii Moldova asupra efectelor nefaste ale pesticidelor asupra sănătății, specialiștii au apelat și la mijloacele mass-media locale, fiind organizate 5 emisiunii radio, 4 emisiuni televizate, 25 comunicate de presă. Totodată au fost repartizate circa 3388 de pliante și broșuri cu tematica: „Prevenirea intoxicațiilor acute cu substanțe chimice la copii” – informație pentru elevi și profesori, „Examenele medicale obligatorii pentru persoanele care utilizează pesticide”- destinate fermierilor și personalului medical, „Intoxicațiile cu substanțe chimice – daună din imprudență” – elevilor, profesorilor.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe informații apelați la tel.022574584

 

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.