La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.                                             În perioada  22-28 octombrie 2017, în republică se marchează Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Sloganul evenimentului: „Estimarea conținutului de plumb în factorii de mediu și organismul uman” vizează punerea unui accent special pe interzicerea plumbul din vopsea.Organismul uman este deosebit de receptiv la toxicitatea plumbului care afectează sistemul nervos central, cardiovascular, de reproducere și imun, creierul, rinichii, sângele. Expunerea la plumb în perioadă de graviditate sau în copilărie își poate pune amprenta pentru întreaga viață – tulburări de studiere și în abilități de coordonare, vizuale, spațiale și de vorbire; femeile gravide pot pierde sarcina, naște copil mort, prematur sau cu greutate mică și malformații.  În suportul autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății publice, OMS elaborează ghiduri de prevenire și gestionare a intoxicației cu plumb,  în aplicarea măsurilor de protejare a sănătății copiilor și adulților prin reducerea expunerii la plumb, îndeosebi prin interzicerea producerii, importului și/sau distribuirea vopselei ce conține compușii plumbului, ca sursă de pericol iminent.

Au fost generalizate rezultatele săptămânii de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) 20-26 martie 2017

pesticid

În scopul executării prevederilor Dispoziției MS RM nr. 10 din 20.03.2017 privind desfășurarea Săptămânii de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (PUF, pesticidelor) –  20-26 martie 2017, cu genericul „Protejați-vă sănătatea, evitați pesticidele” au fost organizate și desfășurate diverse activități de comunicare și informare, precum: discuții publice, instruiri, emisiuni radio și TV, publicații în presă etc. Totodată, prin implicarea activă și colaborare a secțiilor de siguranță chimică a Centrelor de Sănătate Publică (CSP) teritoriale, instituțiile de educație și mijloacele media (presa scrisă, televiziunea, radioul) s-a asigurat informarea populației despre efectele nefaste ale PUF asupra stării de sănătate.

În perioada 20-26 martie curent s-au desfășurat 28 întruniri cu producătorii agricoli locali cu participarea a 695 lucrători care activează în contact direct cu pesticidele în scopul sensibilizării și instruirii privind alternativele utilizării corecte a pesticidelor. Totodată specialiștii CSP raionale și municipale au efectuat 41 de vizite în liceele și școlile gimnaziale cu implicarea a 627 de copii și personalul didactic în scopul informării despre impactul pesticidelor asupra sănătății copilului.

Pentru a sensibiliza și mai mult populația Republicii Moldova asupra efectelor nefaste ale pesticidelor asupra sănătății, specialiștii au apelat și la mijloacele mass-media locale, fiind organizate 5 emisiunii radio, 4 emisiuni televizate, 25 comunicate de presă. Totodată au fost repartizate circa 3388 de pliante și broșuri cu tematica: „Prevenirea intoxicațiilor acute cu substanțe chimice la copii” – informație pentru elevi și profesori, „Examenele medicale obligatorii pentru persoanele care utilizează pesticide”- destinate fermierilor și personalului medical, „Intoxicațiile cu substanțe chimice – daună din imprudență” – elevilor, profesorilor.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe informații apelați la tel.022574584

 

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.