• La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.

Atelier de lucru în epidemiologia bolilor transmisibile din 14 iulie 2017

La 14 iulie 2017, în incinta Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), și-a desfășurat lucrările Atelierul de lucru în supravegherea și controlul gripei, IACRS și SARI și altor infecții. La lucrările atelierelor au participat specialiști ai Centrului Național de Sănătate Publică și medicii din instituțiile medico-sanitare publice municipale și teritoriale. Directorul general al CNSP, dl. Iurie Pînzaru s-a adresat către participanții atelierul de lucru cu un mesaj privind importanța majoră a supravegherii maladiilor infecțioase.

atelier1

atelier2

atelier3

atelier4

Agenda atelierului de lucru a inclus:

  • Totalurile în supravegherea și controlul gripei, IACRS și SARI în sezonul 2016-2017, prezentate de Ștefan Gheorghița, șef Centru supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale, HIV/SIDA, hepatitelor și parazitozelor;
  • Rezultatele evaluării sistemului de supraveghere și control al gripei, IACRS și SARI în Republica Moldova de către experții CDC Atlanta, iulie 2017 (raportor Alina Druc, medic epidemiolog, secția supravegherea și controlul gripei și infecțiilor respiratorii virale);
  • Prezentarea proiectului Ghidului pentru lucrătorii medicali privind beneficiile imunizării împotriva gripei, realizată de Victoria Bucov, cercetător științific superior, doctor habilitat în medicină și Nicolae Furtună, vicedirector CNSP;
  • Supravegherea epidemiologică a infecțiilor asociate asistenței medicale în Republica Moldova. Realizări și Provocări. Raportor Ecaterina Busuioc, șef secție Controlul infecțiilor nosocomiale, rezistenței antimicrobiene și dezinfecției;
  • Supravegherea și controlul infecției cu HIV și hepatitelor virale, prezentare de Silvia Stratulat, șef secție Supravegherea și controlul HIV/SIDA și a hepatitelor virale;
  • Aspectele epidemiologice și controlul parazitozelor, prezentare de Vera Lungu, șef secție Supravegherea parazitozelor și a malariei.

În cadrul atelierului de lucru a fost realizat și o discuție cu medicii prezenți pentru identificarea soluțiilor/recomandărilor pe marginea prezentărilor întru îmbunătățirea sistemului de supraveghere și control a maladiilor infecțioase din Republica Moldova.

Serviciul de presă și relații cu publicul CNSP

tel.: 022 374 273

Pentru detaliere contactați

tel.: 022 72-52-74

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.