• La 10 octombrie 2017, este marcată Ziua Mondială a sănătății mintale. În acest an opiniei publice i se propune să conștientizeze  la tema: „Sănătatea mintală la locul de muncă” – sloganul evenimentului. Ritmul și natura muncii moderne  poate transforma locurile de muncă într-o sursă majoră de efort emoțional negativ, induce stresul profesional, conflictul de muncă-viață, hărțuirea și violența,  care ridică la costuri sociale foarte mari. În cazul depresiilor, devenite lider pe lista cauzelor de boli și dizabilități la nivel mondial, cei care suferă de ele sau de alte tulburări mintale, se pot simți incapabili să muncească sau devin mai puțin productivi.           Cultura locului de muncă, inclusiv bunele practici de management psihosocial, contribuie considerabil succesului economic și îmbunătățește sentimentul de bunăstare și satisfacția generală a angajaților, calitatea serviciilor și satisfacția ulterioară a clienților și, în final, crește gradul de cunoaștere, prestigiul organizației, al unităţii, firmei, etc.         În acest context, este în interesul organizațiilor, întreprinderilor, unităților și al societăţii în ansamblu – elaborarea inițiativelor de gestionare a sănătății angajaților cu programe de promovare a sănătății la locul de muncă şi strategii de îmbunătățire a sănătății lor.

Asistent medical epidemiolog în secția igiena transporturilor

Centrul Național de Sănătate Publică (2028, Chișinău, str. Gh. Asachi 67A) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical epidemiolog în secția igiena transporturilor.

La concurs pentru ocuparea postului de medic bacteriolog pot candida persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 • au cetățenia Republicii Moldova;
 • au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • au absolvit Colegiul Național de Medicină și Farmacie sau este anul V la Universitatea de Sat de Medicină și Farmacie „ N.Testemițanu„
 • cunoașterea programelor computerizate WORD, Excel, etc.

La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii/adeverință de confirmare de efectuare a studiilor universitare în domeniu;
 • copiile certificatelor/atestatelor de confirmare a categoriilor/perfecționărilor în domeniu;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • CV (1 pag. A4)

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu originalele pentru a confirma veridicitatea acestora.

Dosarele pot fi depuse la Centrul Național de Sănătate Publică, bir.103, pînă la data de 14.04.2017, inclusiv, între orele 0800-1630,, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Roșca Svetlana, șef Serviciul resurse umane, tel. 0 (22) 57-46-12; sp@cnsp.md

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.