În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

Asistent medical epidemiolog în Secția de monitorizare a alertelor de sănătate publică

Centrul Național de Sănătate Publică (2028, Chișinău, str. Gh. Asachi 67A) anunță concurs pentru ocuparea a 0,5 unitate funcție de asistent medical epidemiolog.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 • Au cetățenia Republicii Moldova;
 • Cunosc limba română scris și vorbit;
 • Cunosc limba engleză sau franceză, la nivel de începător;
 • Absovent/ă al Colegiului de Medicină sau student/ă în anul IV-V la Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” la specialitatea „Sănătate Publică”;
 • Au starea de sănătate corespunzătoare postului respectiv, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • Cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii/adeverință de confirmare de efectuare a studiilor universitare în domeniu;
 • Copia carnetului de muncă.
 • Certificatul medical forma 086-e;
 • CV (1 pag. A4)

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu originalele pentru a confirma veridicitatea acestora.

Dosarele pot fi depuse la Centrul Național de Sănătate Publică, bir.103, pînă la data de 14.04.2017, inclusiv, între orele 1100-1630,, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Roșca Svetlana, șef serviciul resurse umane tel. 0 (22) 57-46-12;  sp@cnsp.md

© 2018 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.