La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

„Asigură un mediu fără pericole chimice pentru copilul tău” – sub acest slogan, în perioada 04-09.09.2017, se desfășoară Săptămâna de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică

1

Astfel, urmare utilizării incorecte, ingestiei accidentale sau în scop suicidal frecvent sunt înregistrate cazuri de intoxicații cu diferite produse chimice. Numărul cazurilor de intoxicații, înregistrate în Republica Moldova, în perioada 2011-2016 a constituit 25 232, inclusiv 980 (3,9%) cu decesul persoanelor afectate. Din totalul cazurilor menționate,  în cca 7000 (27,7%) au avut de suferit copiii, la care riscul intoxicării este cu atât mai mare cu cât mai sporită este și curiozitatea înnăscută la ei pentru tot ce-i înconjoară.2

Pentru a preveni astfel de intoxicații, se impun asigurarea respectării cu rigurozitate  și ireproșabilă strictețe a prevederilor normelor privind păstrarea, operarea, administrarea și utilizarea produselor chimice, iar specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), pentru a sensibiliza populația asupra acestor provocări și probleme, organizează în perioada 04-09.09.2017  desfășurarea Săptămânii de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, cu genericul: „Asigură un mediu fără pericole chimice pentru copilul tău”.

În acest context, în cadrul ediției 2017 a Săptămânii de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, vor fi realizate mai multe activități de informare și comunicare tematică referitoare prevenirii intoxicațiilor și protecției sănătății de acțiunea diferitor substanțe chimice, utilizate în scopuri menajere, de protecție a plantelor și combatere a dăunătorilor în agricultură și sectorul animalier,  în industria alimentară, alimentația publică și comerț etc.. – discuții publice, instruiri, emisiuni radio și TV, informații în presă, întruniri cu dezbateri tematice în comunități etc.

În scopul bunei desfășurări a Săptămânii de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică,  Centrele de Sănătate Publică teritoriale, de comun cu instituțiile medico-sanitare publice, vor organiza și desfășura activități de promovare a sănătății și educație sanitară în instituțiile de educație și instruire, prin mijloacele mass-media (presa scrisă, TV, radioul), cu implicarea autorităților administrației publice locale, ONG-urilor în domeniu, vor asigura informarea pe larg populației, elevilor și studenților despre riscurile intoxicațiilor de origine chimică și măsurile de prevenire a acestora, inclusiv prin organizarea concursurilor, orelor informative și seratelor cu referire la cauzele și măsurile de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică  în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, accentul fiind pus pe asigurarea unui mediu fără pericole chimice, inclusiv pentru copii.

Serviciul de presă și relații cu publicul      022 574-700

Pentru mai multă informație,     apelați la tel.:022574678

 

 

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.