În curind site-ul va migra pe adresa noua www.ansp.md

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de asistent medical epidemiolog 2,5 unități în Secția de monitorizare a alertelor de sănătate publică

Centrul Național de Sănătate Publică (2028, Chișinău, str. Gh. Asachi 67A) anunță concurs pentru ocuparea a 2,5 unități, funcție de asistent medical epidemiolog.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 • Au cetățenia Republicii Moldova;
 • Cunosc limba română scris și vorbit;
 • Cunosc limba engleză sau franceză, la nivel de începător;
 • Absovent/ă al Colegiului de Medicină sau student/ă în anul IV-V la Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” la specialitatea „Sănătate Publică”;
 • Au starea de sănătate corespunzătoare postului respectiv, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • Cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii în domeniu
 • Copia carnetului de muncă.
 • Certificatul medical forma 086-e;
 • CV (1 pag. A4)

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu originalele pentru a confirma veridicitatea acestora.

Dosarele pot fi depuse la Centrul Național de Sănătate Publică, bir.103, pînă la data de 19 iulie 2017, inclusiv, între orele 1100-1630,, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Roșca Svetlana, șef serviciul resurse umane tel. 0 (22) 57-46-12; sp@cnsp.md

© 2018 Centrul Național de Sănătate Publică.