(Vineri, 24.03.2017, ora 15.00, în sala nr.1 a Centrului Național de Sănătate Publică, va avea loc examinarea și aprobarea tezei de doctor în științe medicale a dnei Aliona Serbulenco la tema ” Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovarea sănătăţii la nivelul asistenţei medicale primare”.) (Stimați colegi din mass-media! Pentru a face cunoștință cu ghidul metodic privind atribuțiile și competențele instituțiilor din cadrul SSSSP accesați >>> Scrisoare mass-media 2017. Va chemăm la colaborare transparentă și constructivă!) (Din 13 martie curent a demarat evaluarea respectării legislației sanitare și pentru siguranța alimentelor în instituțiile de educație timpurie și cele de învățământ primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova.) (La 22 Martie 2017 se marchează Ziua Mondială a Apei cu genericul De ce apele uzate?) (Uniți pentru a stopa tuberculoza" este genericul Zilei Mondiale a Tuberculozei din 24 martie 2017.) (În perioada 20 – 26 martie 2017 se desfășoară Săptămâna de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar ( pesticidelor) cu genericul " Protejați-vă sănătatea, evitați pesticidele".)

Aniversări

Aniversări

F E L I C I T A R E !

gutu

Zilele acestea, medicul epidemiolog, Eminent al ocrotirii sănătății, Domnul Arcadie Guțu, a rotunjit frumoasa şi onorabila vârstă de 70 de ani.
Cu acest fericit prilej, d-le Arcadie Guţu, ţinem să Va apreciem profesionalismul remarcabil, de care aţi dat dovadă pe parcursul a mai bine de 45 de ani de activitate în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică. Vă transmitem mulţumiri pentru devotamentul, fidelitatea şi contribuţia la fortificarea sănătății publice din Republica Moldova.
Vă urăm mulți ani cu sănătate, noi realizări în activitatea profesională, împlinirea tuturor speranţelor fericite, şi multă dragoste, susţinere şi bucurii de la cei apropiaţi.

Volneanschi

Doamna Ana Volneanschi, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, secretar ştiinţific al CNSP, Om Emerit al Republicii Moldova, rotunjeşte în acest mijloc de toamnă onorabila vârstă de 70 ani. Constatăm cu satisfacţie că Domnia Sa, urcând pe acest pisc de septuagenar, are la ce privi în urmă,are cu ce se mândri în plan profesional. Concomitent, se află într-o bună stare fizică şi intelectuală: e mereu în acţiune, mereu în căutări, cu eficienţă şi deplină consacrare activează pe tărâmul ştiinţei şi inovării în domeniul sănătăţii publice. OPEN

Sireteanu

Administrația, Comitetul sindical și colegii din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică îl felicită călduros pe domnul Dumitru SIREŢEANU, şef secție Supravegherea în Sănătatea Mediului, cu ocazia frumosului jubileu, împlinirea a 70 primăveri și îi urează mulți ani cu sănătate, noi împliniri, bucurii de la cei apropiaţi şi realizarea tuturor speranţelor personale.

Astăzi, 3 octombrie 2015, comunitatea medicală, prietenii şi colegii consemnează frumosul jubileu de 70 de ani de către Dl Mihail MAGDEI – unul din iluştrii medici – manageri şi savanţi în sănătatea publică din Republica Moldova, doctor habilitat în medicină. Evenimentul constituie un fericit prilej pentru a i se adresa sincere şi cordiale felicitări, dar şi pentru a remarca calea de viaţă şi activitate profesională a omagiatului, care a cunoscut mai multe perioade rodnice şi prodigioase.

 

LunguA

Administrația, Comitetul sindical și colegii din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică îl felicită călduros pe domnul Alexandru LUNGU, şef al secțiilor Producerea mediilor de cultură și Gestionarea stocurilor de vaccinuri cu depozitul Naţional de vaccinuri din Moldova, şi Preşedinte al comitetului Sindical, cu ocazia frumosului jubileu, împlinirea a 70 primăveri și îi urează mulți ani cu sănătate și noi împliniri.

maria socoliuc

Administrația, Comitetul sindical și colegii din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică exprimă sincere felicitări dlui Vasile Sohoţchi, șef Secție epidemiologia bolilor extrem de contagioase, diareice acute și zooantroponozelor cu ocazia remarcabilului răboj al vieții – jubileul de 70 de ani de la naștere, marcat printr-un impresionant palmares al realizărilor pe tărâm profesional și uman, și îi urează mulți ani cu sănătate, noi realizări. .

maria socoliuc

Administrația, Comitetul sindical și colegii din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică o felicită călduros pe doamna Maria – Liusea Socoliuc, felcer laborant în Laboratorul microbiologia holerei, bolilor diareice acute si zooantroponozelor, cu ocazia frumosului jubileu, împlinirea celei de a LX-a primăveri și îi urează mulți ani cu sănătate și noi împliniri.

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.