La 12 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a pneumoniei cu genericul „Stopați pneumonia: investiți în sănătatea copiilor”.                  La 14 noiembrie 2017 este marcată Ziua Mondială a diabetului cu genericul „Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.                   La 15 noiembrie 2017 vor fi desfășurate acțiuni de comunicare în cadrul Zilei Mondiale a Bolii Pulmonare Obstructive Cronice (BPOC) cu genericul “Multe aspecte ale BPOC”. Scopul OMS țintește spre sensibilizarea publicului cu privire la epidemia globală a bolilor netransmisibile; crearea mediilor mai sănătoase, în special pentru populațiile sărace și dezavantajate; reducerea factorilor de risc ai bolilor netransmisibile, cum ar fi fumatul tutunului și expunerea la fumatul pasiv, poluarea aerului interior și exterior, alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică; îmbunătățirea accesului la terapii eficiente pentru persoanele cu BPOC; prevenirea deceselor premature și a dizabilităților care pot fi evitate de la bolile majore netransmisibile.                La 16 noiembrie, în cadrul Zilei Naționale de renunțare la fumat cu genericul Renunțați la fumat, faceți aerul mai curat“, vor fi organizate acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului în privința pericolului pe care îl prezintă bolile cauzate de fumat. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, în colaborare cu mijloacele media, instituțiile de educație, autoritățile publice, ONG-urile, inclusiv familiile, vor organiza discuții publice și individuale, lecții deschise, lecturi, emisiuni radio și TV, informații în presă în scopul sensibilizării populației privind riscurile fumatului pentru sănătate, și necesitatea renunțării la fumat.       La 19 noiembrie vor fi organizate și desfășurate acțiuni în cadrul Zilei Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere cu genericul “Obiectivul către 2020: reducerea accidentelor rutiere și traumatismelor grave cu 50%”

Aniversări

Aniversări

F E L I C I T A R E !

gutu

Zilele acestea, medicul epidemiolog, Eminent al ocrotirii sănătății, Domnul Arcadie Guțu, a rotunjit frumoasa şi onorabila vârstă de 70 de ani.
Cu acest fericit prilej, d-le Arcadie Guţu, ţinem să Va apreciem profesionalismul remarcabil, de care aţi dat dovadă pe parcursul a mai bine de 45 de ani de activitate în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică. Vă transmitem mulţumiri pentru devotamentul, fidelitatea şi contribuţia la fortificarea sănătății publice din Republica Moldova.
Vă urăm mulți ani cu sănătate, noi realizări în activitatea profesională, împlinirea tuturor speranţelor fericite, şi multă dragoste, susţinere şi bucurii de la cei apropiaţi.

Volneanschi

Doamna Ana Volneanschi, doctor în medicină, conferenţiar cercetător, secretar ştiinţific al CNSP, Om Emerit al Republicii Moldova, rotunjeşte în acest mijloc de toamnă onorabila vârstă de 70 ani. Constatăm cu satisfacţie că Domnia Sa, urcând pe acest pisc de septuagenar, are la ce privi în urmă,are cu ce se mândri în plan profesional. Concomitent, se află într-o bună stare fizică şi intelectuală: e mereu în acţiune, mereu în căutări, cu eficienţă şi deplină consacrare activează pe tărâmul ştiinţei şi inovării în domeniul sănătăţii publice. OPEN

Sireteanu

Administrația, Comitetul sindical și colegii din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică îl felicită călduros pe domnul Dumitru SIREŢEANU, şef secție Supravegherea în Sănătatea Mediului, cu ocazia frumosului jubileu, împlinirea a 70 primăveri și îi urează mulți ani cu sănătate, noi împliniri, bucurii de la cei apropiaţi şi realizarea tuturor speranţelor personale.

Astăzi, 3 octombrie 2015, comunitatea medicală, prietenii şi colegii consemnează frumosul jubileu de 70 de ani de către Dl Mihail MAGDEI – unul din iluştrii medici – manageri şi savanţi în sănătatea publică din Republica Moldova, doctor habilitat în medicină. Evenimentul constituie un fericit prilej pentru a i se adresa sincere şi cordiale felicitări, dar şi pentru a remarca calea de viaţă şi activitate profesională a omagiatului, care a cunoscut mai multe perioade rodnice şi prodigioase.

 

LunguA

Administrația, Comitetul sindical și colegii din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică îl felicită călduros pe domnul Alexandru LUNGU, şef al secțiilor Producerea mediilor de cultură și Gestionarea stocurilor de vaccinuri cu depozitul Naţional de vaccinuri din Moldova, şi Preşedinte al comitetului Sindical, cu ocazia frumosului jubileu, împlinirea a 70 primăveri și îi urează mulți ani cu sănătate și noi împliniri.

maria socoliuc

Administrația, Comitetul sindical și colegii din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică exprimă sincere felicitări dlui Vasile Sohoţchi, șef Secție epidemiologia bolilor extrem de contagioase, diareice acute și zooantroponozelor cu ocazia remarcabilului răboj al vieții – jubileul de 70 de ani de la naștere, marcat printr-un impresionant palmares al realizărilor pe tărâm profesional și uman, și îi urează mulți ani cu sănătate, noi realizări. .

maria socoliuc

Administrația, Comitetul sindical și colegii din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică o felicită călduros pe doamna Maria – Liusea Socoliuc, felcer laborant în Laboratorul microbiologia holerei, bolilor diareice acute si zooantroponozelor, cu ocazia frumosului jubileu, împlinirea celei de a LX-a primăveri și îi urează mulți ani cu sănătate și noi împliniri.

© 2017 Centrul Național de Sănătate Publică.