• slide 1
 • slide 2
 • slide 3
 • slide 4
 • slide 5
 • slide 6
 • slide 7
 • slide 8
 • slide 9
 • slide 10
 • Sănătatea elevilor poate fi asigurată şi prin pregătirea optimă a instituţiilor preuniversitare pentru noul an de învăţământ – 2016-2017.

  Managerii instituțiilor de învățământ preuniversitar și conducătorii organelor teritoriale în domeniul învățământului se vor ghida privind pregătirea instituţiilor preuniversitare pentru anul şcolar 2016-2017 de Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice „Igiena instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal”, aprobate prin Hotărârea medicului – şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 21 din 29.12.2005 (Monitorul Oficial 2006, nr. 146-149, art. 489), Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei nr. 613/441 din 27.05.2013 „Cu privire la Serviciile de Sănătate din instituţiile de învăţământ preuniversitar” şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1000 din 08.10.2012 „Cu privire la aprobarea Standardelor de supraveghere a copiilor în condiţii de ambulatoriu şi a carnetului de dezvoltare a copilului”.

 • Privind situația epidemiologică prin Hepatita Virală A și măsurile de control ce se impun

  După o perioadă de 10 ani de stabilitate epidemiologică în hepatita virală A (HVA) în Republica Moldova, începând cu anul 2013 și până în prezent se manifestă o activizare a procesului epidemiologic în HVA.

 • Bun venit în profesie, în colectivul CNSP! Cu astfel de cuvinte au fost întâmpinați și onorați tinerii specialiști încadraţi în instituție

  Recenta întâlnire de suflet, din 18.08.2016, în sala mică a CNSP, lipsită de tiparele oficiosului, nu are decât să lase o urmă neștearsă, memorabilă pentru echipa tinerilor specialiști încadrați de curând în statele Centrului Național de Sănătate Publică. Li s-a spus „Bun venit”, le-au fost date cu toată sinceritatea, dar la fel și seriozitatea anumite sfaturi întru afirmarea profesională pe viitor din partea directorului general CNSP,  dl Iurie Pînzaru, reputaților specialiști din cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice Ana Volneanschi, Dumitru Sirețanu, Varfolomei Calmâc, Ștefan Gheorghiță, Ion Șalaru, Ion Nistor și Anatolie Melnic.

 • Privind rezultatele evaluării implementării interdicţiei fumatului în IMSP şi teritoriile acestora

  La data de 25 iulie, Ministerul Sănătății a emis o Dispoziție “Cu privire la evaluarea aplicării prevederilor legii privind controlul tutunului de către instituțiile medico-sanitare”. Respectiv, de atunci şi până pe 5 august,Centrele de Sănătate Publică raionale și municipale au efectuat controale privind respectarea prevederilor legale de interzicere a fumatului în toate instituțiile medico-sanitare publice și pe teritoriul acestora. În rezultatul examinării s-a constatat că 86,3% din instituţiile medicale au implementat cu succes prevederile art.26 a Legii privind controlul tutunului.

 • La masa de pomenire din Tocuz, cu bucatele, participanţii au contractat salmonella

  Conform informaţiilor operative parvenite de la CSP Căuşeni, la 04 august 2016, începând cu orele 17.00  în satul Tocuz, rl Cauşeni, printre  participanţii la o masă de pomenire, care a avut loc intre orele 15 -16.30, a fost înregistrat un caz de  toxiinfecție alimentară.

 • Întrunire de lucru cu participarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale

  Pe 4 august curent Ministerul Sănătăţii a desfăşurat în sala mare de şedinţe a Centrului Naţional de Sănătate Publică o întrunire de lucru cu participarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, prilej de a discuta la direct actualele provocări cu care se confruntă sistemul de sănătate, modalităţile de realizare a măsurilor de promovare, protecţie a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor populaţiei Republicii Moldova.

 • Informaţii privind vaccinarea călătorilor

  La nivel global se înregistrează peste 1 miliard de calatori anual, majoritatea dintre acestea făcând parte din categoria celor care merg în vacanţă.

 • 1 – 7 august 2016 este consacrată acțiunilor de promovare a alăptării

  Anual în prima săptămâna a lunii august se desfășoară Săptămâna Mondială a Alăptării (SMA) pentru a încuraja alăptarea şi pentru a îmbunătăţi starea de sănătate a copiilor din întreaga lume.

 • La CNSP şi-a desfăşurat lucrările adunarea colectivului privind activităţile realizate în semestrul I şi sarcinile pentru a 2-a jumătate a anului 2016.

  În cadrul adunării generale a colectivului CNSP, conform agendei, la 25.07.2016 au fost examinate rezultatele activităţii CNSP în prima jumătate a anului 2016.

 • Ziua Mondială a Hepatitei – 28 iulie 2016

  Ziua Mondială a Hepatitei 28 iulie 2016 – prezintă o oportunitate de a intensifica eforturile naționale și internaționale în implementarea Strategiei Globale a Sectorului de Sănătate privind hepatita virală, pentru 2016-2021, care prevede o reducere cu 30% a cazurilor noi de hepatită virală B și C și o reducere cu 10% a mortalității până în 2020.

© Copyright IT_CNSP 2014